Raport de activitate al Î.M. „Parcul Urban de Autobuze"

   2830

Întreprinderea municipală „Parcul Urban de Autobuze" (PUA) a prezentat luni, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, Raportul de activitate pentru I semestru al anului 2019. Activitatea de bază a întreprinderii este transportul de pasageri. Zilnic la linie sunt emise 110 autobuze, pe 24 de rute gestionate. Pe parcursul anului curent au fost redeschise 2 rute, asigurând transportarea pasagerilor spre cartierele Petricani și str. Valea Crucii.

Operatorul de transport public are în prezent 589 de angajați, de diverse profesii: conducători de autobuze (165), taxatori (123), muncitori producere: reparație, deservire - 205 persoane etc. De asemenea, din cele 119 posturi vacante, cele mai multe sunt de taxatori și șoferi. Salariu mediu la PUA este de 8000 lei.

Șeful Î.M. „Parcul urban de Autobuze", Vitalie Copaci, a informat că în anul 2019, PUA a asigurat servicii de transport pentru 4,62 mil. pasageri sau aproximativ 12700 călători zilnic. Totodată, venitul de la transportarea pasagerilor în anul 2019 a crescut cu 2,2 mil.lei.

Potrivit șefului PUA, în rezultatul activității, se atestă o tendință de dublare a numărului de călători transportați și majorarea veniturilor cu 5,5 mil.lei. Pentru anul 2019, întreprinderea își propune ca rezultatul din activitatea economică să fie unul pozitiv, ceea ce va permite micșorarea subvenției din bugetul municipal.