Portalul Viitorul


Prin accesul la aceste informații, cetățenii pot avea o mai bună înțelegere a modului în care sunt dezvoltate politicile și strategiile locale pentru a aborda diverse probleme și nevoi ale comunității, precum și a impactului acestora.
 

Proiectul Strategiei de dezvoltare a comerțului interior în municipiul Chișinău „Comerț - 2030

   824

Direcția generală economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chișinău inițiază elaborarea proiectului Strategiei de dezvoltare a comerțului interior în municipiul Chișinău „Comerț 2023 - 2030".

 

Scopul proiectului este stabilirea direcțiilor prioritare de dezvoltare și orientare socială a comerțului interior în vederea unei abordări sistemice a procesului de implementare a politicilor publice aferente activității de comerț, aprobarea cadrului strategic pe termen mediu pentru dezvoltarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor pe teritoriul mun. Chișinău, sporirea competitivității produselor și serviciilor plasate pe piață, îmbunătățirea infrastructurii comerciale în teritoriu, modernizarea formelor de distribuție/comercializare a produselor/serviciilor plasate pe piață, satisfacerea necesităților consumatorilor.

 

Necesitatea elaborării proiectului este stabilirea unor proceduri clare și transparente ale activităților de comerț cu produse alimentare, nealimentare și de prestări de servicii conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM - 2) și nomenclatorului unităților comerciale în perspectiva anilor 2023-2030, inclusiv prevederi pentru protejarea de către stat a mediului de afaceri și persoanelor în calitatea lor de consumatori și transpunerea Directivelor Parlamentului European în domeniu, astfel contribuind relevabil la atingerea obiectivelor de protecție și îmbunătățire a calității vieții.