Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Primaria Truşeni

  4015

Satul Truşeni este întemeiat în anul 1545 (actualmente comuna Truşeni) este situat în partea de Nord-Vest a mun. Chişinău, la distanţa de 14 km.

La Est şi Sud teritoriul comunei face hotar cu or. Vatra şi or. Durleşti, la Vest - cu satele Nimoreni, raionul Ialoveni, Scoreni, r-nul Străşeni, la Nord - cu s.Cojuşna, r-nul Străşeni.

S. Dumbrava este inclus în componenţa Primăriei Truşeni din 14.02.2003.

Hramul localităţii: 21 noiembrie, „sf. Arhangheli Mihail şi Gavril".

Suprafaţa teritoriului:

Localitatea s. Truşeni - 568 ha, întovărăşiri pomilegumicole - 558 ha, s. Dumbarva - 52 ha, terenuri agricole - 1276 ha, păşuni - 239 ha, păduri (fondul silvic Străşeni) 928 ha, păduri (fond silvic Chişinău) - 206 ha.

Populaţia comunei Truşeni: -10 015 (inclusiv: s. Dumbrava - 326, I.P. - 130, numărul de gospodării - 2710).

Pagina web: www.truseni.md

Instituţii bugetare în teritoriu:

  • Liceul teoretic Truşeni, angajati - 31, nr. de elevi- 366, director -  Apostol Nelea, tel. 590-456;
  • gimnaziul "Gh. V.  Madan", angajaţi : 99, nr. de elevi - 457, director - Madan Svetlana, tel.590-332;
  • grădiniţa de copii nr. 1, director - Rodideal Mariana, tel. 590-221;  Grădiniţa nr. 2, director - Munteanu Vasilisa, tel. 590-956;
  • Centrul de Sănătate Truşeni, angajaţi - 28; şef - Moisei Elena, tel. 590-672;
  • Centru cultural, angajaţi - 5, director - Ioniţel Sergiu, tel. 590-230

Agenţi economici în teritoriu - 22;

Adresa: com. Truşeni - str. 27 August, 30;

Comisiile de specialitate

Comisia de urbanism şi arhitectură

Comisia pentru buget şi finanţe

Comisia juridică, control şi petiţii

Aparatul Primăriei Truşeni

Stela MUNTEANU, primar
tel. 0-22- 590-236
viceprimar tel. 0-22-590-644
secretar Consiliul comunal
tel. 0-22-590-238
contabil şef tel. 0-22-590-270

Orele de audienţă la primarie:

Primar 

Marţi: 8.00-12.00

Vineri: 8.00-12.00