Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Primaria Bacioi

  3610

Adresa primăriei: MD-6812, mun. Chişinău, com. Băcioi, str. Independenţei, 125; www.bacioi.md

Hramul localităţii – 21 noiembrie, „Sfântul Mihail şi Gavriil”;

Ce suprafaţă are unitatea administrativă– 6466 ha

Ce populaţie are unitatea administrativă – 10828 mii locuitori;

Instituţiile bugetare subordonate:

Şcoala medie nr. 100, Scoala primara nr. 101, Gimnaziul Brăila nr. 102; Grădiniţa nr. 171, 101; Brăila nr.45; IMSP CS Băcioi

În comuna Băcioi sunt înregistraţi 48 agenţi economici;

Mărimea bugetului local pentru anul 2007 la partea de venituri este de – 5623,1 mii lei; la partea de cheltuieli – 5723,1 mii lei; deficit excedent 100 mii lei, mijloace din privatizare – 100 mii lei.

Personalul primariei com. Băcioi

Ilie LEAHU, primar tel. 022-383236
 viceprimar tel. 022-383524
Moraru Igor, secretar interimar al Consiliului comunal tel. 022-383238
Cebotari Iuliana, specialist  relaţii cu publicul tel. 022-383525
Bălţescu Valentina, contabil-şef tel. 022-381846
Golban Nina, contabil-şef adjunct tel. 022-383523
Iacub Iulia, specialist în planificare
tel. 022-383523
Ţurea Victoria, Drosu Mihail, jurişti tel. 022-383525
Chisari Elena, arhitect tel. 022-383604
Iosob Maria, asistent social tel. 022-381344
Nani Vasile, specialist in probleme tineret si sport tel. 022-383604
Babalici Natalia, Zuza Elena, Borş Elena,  perceptori fiscali tel. 022-383526
Moraru Igor,  specialist pentru reglementarea proprietatii funciare tel. 022-383527

Orele de audienţă ale primarului com Băcioi sunt in fiecare zi de luni de la 14.00 pana la 17.00.

Orele de audienţă ale veceprimarului com Băcioi sunt de luni - vineri de la 15.00 pana la 17.00;

Orele de audienţă ale celorlalţi funcţionari din cadrul primăriei sunt in fiecare zi de la 8.00 pana la 11.00

Componenţa Comisiilor de specialitate a Consiliului comunal Băcioi

Comisia pentru buget, finanţe, economie şi reforme

Comisia prestări servicii şi susţinerea activităţii antreprenoriale

Comisia juridica pentru control şi petitii reglementare şi menţinerea ordinii publice

Comisia pentru problemele umanitare şi protecţia socială a populaţiei