Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Primăria Municipiului Chișinău acordă în permanență servicii de ajutorare a persoanelor cu dezabilități

   1523

Cu ocazia consemnării Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dezabilităţi, marcată pe 3 decembrie, Primăria Municipiului Chișinău, prin intermediul Direcţiei generale asistență medicală şi socială, cu suportul partenerilor: Misiunea fără Frontieră şi Fundația de binefacere „Christian Aid Ministries” din Moldova a asigurat acordarea a 90 colete cu produse alimentare, 24 colete cu scutece și în continuare, în luna decembrie urmează distribuirea a încă 50 colete cu produse alimentare.

Prin intermediul A.O „Laolaltă”, 300 de persoane, inclusiv 57 persoane cu dezabilități, timp de 3 săptămâni, vor avea posibilitatea să facă cumpărături de produse alimentare și de igienă, odată în săptămână, în schimbul unor puncte, în cadrul Centrului DIGNITY, iar alte 500 persoane cu dezabilități severe vor beneficia de asistență sub formă de produse alimentare, de igienă, filtre pentru apă, lenjerie de pat, prosoape, pături și haine de iarnă, cu suportul Societății Crucea Roșie. 

La data de 2 decembrie, 100 persoane cu dezabilități, membri ai A.O Clubul Sportiv „Inva-profil” au avut parte de o masă festivă în cadrul Î.M. „Bucuria-El”, în sumă de 25000 lei, finanțată de Primăria Municipiului Chișinău.

De asemenea, din fondul municipal de susținere a populației, 50 de persoane cu dezabilități, membrii ai A.O. Societatea Invalizilor au beneficiat de ajutor material, în sumă totală de 100 000 lei.

APL Chișinău depune eforturi susținute pentru ca toți cetățenii municipiului să se simtă membri deplini ai societății, ca nimeni să nu se simtă izolat sau exclus din societate.

O prioritate deosebită pentru municipalitate reprezintă asigurarea accesului copiilor cu necesități speciale la studii.

La nivel de municipiu funcționează 67 de Centre de Resurse Educaţionale Incluzive, cu un contingent de 882 de copii încadrați în 714 instituţii de învăţământ primar şi secundar şi 168 de copii plasați în instituţiile de educaţie timpurie, ghidați de 73 de cadre de sprijin.

De asemenea, la nivel de municipiu funcționează un șir de programe și servicii care vin în suportul persoanelor cu dezabilități, precum:

Programul de Asistență socială personală, adresat persoanelor cu dezabilități severe;

Serviciul de îngrijire socială la domiciliu pentru persoanele cu dezabilități și singuratice;

Serviciul „Echipa Mobilă” pentru copii cu dezabilități;

Serviciul „Echipa Mobilă” pentru adulți cu dezabilități severe și accentuate; Serviciul ,,Asistență Personală” pentru copii cu dezabilităţi severe;

Serviciul „Casa Comunitară pentru copii cu dezabilități”;

Centrul de reabilitare „Casa Gavroche”;

Serviciul pentru copii cu dezabilități „Respiro”;

Centrul de plasament pentru copii „Lumina”, destinat inclusiv copiilor cu dezabilități accentuate și severe;

Centrele de recuperare a copiilor „Traian”, „Atenție” și „Casa Speranței”;

Centrul de zi pentru copiii cu boli rare și autism ,,Fluturele Albastru”;

Centrul „ADIR”, unde persoanele cu dezabilități pot beneficia gratuit de diverse metode de terapie și de consiliere psihologică;

Centrul de zi și activități „START”, un serviciu social destinat persoanelor cu dezabilități intelectuale.

De asemenea, în cadrul subdiviziunilor municipale funcționează programe destinate susținerii persoanelor cu deficiențe de vedere, celor cu deficiențe de auz, de asigurare cu glucometre a persoanelor cu diabet zaharat etc.

Totodată, în vederea consolidării infrastructurii pentru persoanele cu nevoi speciale și CES, din bugetul municipal au fost alocați 10 milioane de lei, inclusiv: pentru instalarea rampelor de acces în 42 de instituţii de învăţământ și amenajarea taberelor pentru copii.

Pe parcursul a 11 luni a anului 2023, circa 22500 persoane cu dezabilități, au beneficiat de diverse forme de asistență socio-medicală, după cum urmează:

 • 1500 persoane singuratice - servicii de îngrijire socială la domiciliu;
 • 1541 persoane adulte cu dezabilități - servicii de asistență şi suport;
 • Peste 100 de persoane adulte cu dezabilități au beneficiat de asistență socială şi psihologică, precum şi de servicii de reabilitare/recuperare, prestate la domiciliu de către specialiștii Serviciului social „Echipă Mobilă”;
 • pentru 9 persoane fără domiciliu stabil și cu necesități de îngrijire au fost achiziționate servicii de plasament;
 • 50 persoane beneficiază de servicii sociale de zi și activități de dezvoltare a abilităților de autoservire, de autonomie și dezvoltare a personalității persoanelor cu dezabilități de intelect și tulburări din spectrul autismului, prin intermediul Centrelor „START” și „ADIR”;
 • 232 persoane cu dezabilități au beneficiat de servicii integrate de asistență specializată persoanelor care trăiesc cu HIV și familiilor acestora, prin intermediul Centrul Social Regional „Renașterea”;
 • 45 persoane cu dezabilități - servicii integrate de asistență temporară, de găzduire și orientare, în vederea diminuării situației de dificultate și crearea premiselor necesare pentru integrarea acestora în societate/familie;
 • 2671 persoane - prânzuri calde prin intermediul Serviciului de alimentare;
 • 92 persoane - ajutătoare tehnice şi protetico-ortopedice (cărucioare, bastoane/cârje/subcoate și premergătoare) cu suportul partenerilor donatori;
 • 195 persoane - bilete de reabilitare/recuperare în sanatoriul „Speranța”, or. Vadul lui Vodă;
 • circa 2500 persoane - asistență umanitară, acordată cu suportul Societății de Cruce Roșie, A.O. „Concordia”, A. O „Laolaltă”, „Misiunea fără frontieră” şi Fundaţia de binefacere „Christian Aid Ministries” din Moldova.
 • 100 persoane cu dezabilități - frizerie gratuită;
 • 169 persoane cu dezabilități - servicii de protezare dentară gratuită.
 • Au fost achiziționate și distribuite 108 tensiometre vorbitoare, în sumă de 67 197 lei (buget municipal) persoanele nevăzătoare, membrii Organizației Teritoriale din municipiul Chișinău, Asociația Obștească „Asociația Nevăzătorilor din Moldova”;
 • servicii de protezare oculară pentru 13 persoane, în sumă de cca 39000 lei, în cadrul Programului municipal de susținere a persoanelor cu deficiențe de vedere.

De asemenea, 5000 de persoane cu dezabilități au beneficiat de ajutoare materiale, în sumă totală de peste 4 mil. lei, acordate în baza cererii, precum şi baza listelor, în vederea realizării unor programe municipale cu destinație specială, inclusiv veterani și invalizi de război, persoane cu dezabilități și familiile care îngrijesc copii cu nevoi speciale, persoane cu deficiențe de auz/de vedere etc.

APL Chișinău a declarat anul 2024 – Anul accesibilității în municipiul Chișinău, care reprezintă o inițiativă și un angajament intersectorial de dezvoltare și fortificare a domeniilor sociale, pentru creșterea calității vieții chișinăuienilor, inclusiv prin îmbunătățirea accesibilității în diferite aspecte ale vieții urbane.