Portalul Viitorul


Prin accesul la aceste informații, cetățenii pot avea o mai bună înțelegere a modului în care sunt dezvoltate politicile și strategiile locale pentru a aborda diverse probleme și nevoi ale comunității, precum și a impactului acestora.
 

Planul Urbanistic Zonal „Centru”

   723

În primul trimestru al anului 2020 a fost publicată dispoziția „Cu privire la instituirea Grupului de lucru privind analiza proiectului Planului Urbanistic Zonal Centru Chişinău”.
Unul din obiectivele acestui grup a fost iniţierea şi desfăşurarea auditului asupra proiectului Planului Urbanistic Zonal Centru, elaborat de I.MP. ,,Chişinăuproiect” (obiectul nr. 2874), în baza contractului nr. 20/08 din 01.09.2008, în vederea: corespunderii cerințelor naţionale și internaţionale privind protejarea patrimoniului arhitectural-istoric, precum şi respectarea cerinţelor actuale și de perspectivă privind circulaţia transportului prin zona centrală istorică, precum şi asigurarea riscului privind impactul negativ posibil referitor la asigurarea mobilității cetăţenilor cu deficiențe de vedere și locomotorii, asigurarea cu parcări auto și transport alternativ, reabilitarea spațiilor publice etc.

Documentul a fost supus dezbaterilor cu specialiști în domeniul urbanismului și arhitecturii din România și Republica moldova:

Sesiunea 1
https://www.youtube.com/watch?v=WwZ3GegQSrA

Sesiunea 2
https://www.youtube.com/watch?v=WwZ3GegQSrA


În urma consultărilor publice a temei-program elaborată de Î.M.P ,,Chișinăuproiect”, s-au introdus selectiv modificări în caietul de sarcini supus consultărilor. Odată livrată garanția de bună execuție, a fost semnat contractul cu IMP ,,Chișinăuproiect”, care a elaborat graficul lucrărilor și contractarea experților pentru realizarea studiului istorico-arhitectural.


A fost elaborată tema de proiectare pentru Planul de referință istorico-arhitecturală și proiectul zonelor de protecție a Centrului istoric, care la 16.06.2023 a fost transmis la Ministerul Culturii al RM pentru coordonarea/avizarea caietului de sarcini pentru achiziția de servicii.


Ministerul Culturii a avizat cu unele observații caietul de sarcini pentru Planul de referință istorico-arhitecturală și proiectul zonelor de protecție a Centrului istoric, iar acestea au fost ajustate în documentația în cauză.
 

La moment (01.08.2023), este în curs de pregătire inițierea procedurii de achiziție a Planul de referință istorico-arhitecturală și proiectul zonelor de protecție a Centrului istoric.