Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Licitație privind acordarea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea municipiului Chișinău

   2519

Primăria municipiului Chișinău informează că mâine, 24 septembrie 2019, ora 10:00, în Sala de Ședințe a Preturii sectorului Centru, or. Chișinău (str. Bulgară, 43), va avea loc licitația privind acordarea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea municipiului.

La concurs pot participa persoane fizice și juridice din Republica Moldova, dar și investitori străini. Persoanele interesate de concursul menționat urmează să prezinte, nu mai târziu de 24 de ore până la desfășurarea licitației, organizatorului - Agenția „Capitalimobil" SRL, următoarele acte:

- cererea în forma stabilită;

- extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali (pentru persoanele juridice);

- procura (în cazul participării prin reprezentant);

- copia actului de identitate;

- documentul bancar ce confirmă achitarea acontului în mărime de 10 la sută din prețul inițial;

- certificatul privind relațiile cu bugetul, eliberat de către organul fiscal teritorial.