Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Raport privind activitatea financiară a întreprinderii municipale Regia „Exdrupo" pentru anul 2019

   2688

Directorul Î.M. Regia de exploatarea a podurilor și drumurilor „Exdrupo", Marcel Zastânceanu, a prezentat luni, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, Raportul privind activitatea financiară a întreprinderii pentru anul 2019.

Documentul face referire la principalii indicatori economico-financiari, în perioada de referință, precum și la activitățile de prestare a serviciilor de salubrizare mecanizată și întreținere a drumurilor din capitală.

Menționăm că săptămânal, în cadrul ședinței operative, șefii întreprinderilor municipale vor prezenta rapoarte de activitate.