Portalul Viitorul


Prin accesul la aceste informații, cetățenii pot avea o mai bună înțelegere a modului în care sunt dezvoltate politicile și strategiile locale pentru a aborda diverse probleme și nevoi ale comunității, precum și a impactului acestora.
 

Conceptul de dezvoltare a industriilor creative în sectorul Centru al municipiului Chișinău

   803

Proiectul prevede elaborarea conceptului de dezvoltare a industriilor creative în sectorul Centru al municipiului Chișinău din contul imobilelor, proprietății municipale, precum și identificarea soluțiilor arhitecturale și modalitatea de implementare a proiectelor - pilot de dezvoltare durabilă a centrelor creative.

Inițiativa are drept scop alinierea la politicile naţionale și bunele practici europene privind dezvoltarea urbană sustenabilă, precum şi principiul „oraș creativ”, cu componenta sa principală: „Dezvoltarea rețelei de centre (hub-uri creative).

Acțiuni deja realizate:

- au fost realizate proceduri de achiziționare a serviciilor de expertiză;

- a fost prezentată prima etapă a studiului analitic privind creativitatea existentă urbană, în sectorul Centru;

- au fost selectate locațiile cu cel mai mare potențial.

Urmează elaborarea planurilor de acțiuni pentru fiecare locație în parte cu analiza exemplelor de bune practici și pregătirea documentației pentru un proiect pilot.