• Prima
  • /
  • Procesul decizional
  • /
  • Dezbateri publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de instituire, atribuire și condițiile de folosire a locuințelor de manevră în municipiul Chișinău”
Remis spre consultare publică

Dezbateri publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de instituire, atribuire și condițiile de folosire a locuințelor de manevră în municipiul Chișinău”

Data publicării: 30.07.2019 08:00

Etape

07.06.2022 08:00 Lista candidaţilor admişi la interviu pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
Centrul regional pentru statistică al mun. Chișinău
 Direcția rapoarte statistice și situații financiare
-specialist principal-
 

Nr.

Numele/Prenumele

1.

IASINOVSCAIA Olga

 
Centrul regional pentru statistică Sud
Direcția statistică Cahul
-specialist superior-
 

Nr.

Numele/Prenumele

1.

NEGRU Tatiana

 
Interviul la funcțiile publice vacante se va desfăşura online la data de 28 aprilie 2022, ora 11.00.
05.06.2022 08:00 Lista candidaţilor admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul
Centrului regional pentru statistică al mun. Chișinău
Direcția rapoarte statistice și situații financiare
-specialist principal-
 

Nr.

Numele/Prenumele

1.

Vlasova Valentina

2.

Iasinovscaia Olga

 
Centrului regional pentru statistică Sud
Direcția statistică Cahul
-specialist superior-
 

Nr.

Numele/Prenumele

1.

Melnicenco Irina

2.

Negru Tatiana

3.

Crețu Tatiana

 
Proba scrisă se va desfăşura pe data de 19 aprilie 2022, ora 1000,
adresa str. Grenoble-106, aparatul central al BNS.
30.07.2019 08:00 Dezbateri publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de instituire, atribuire și condițiile de folosire a locuințelor de manevră în municipiul Chișinău”

Primăria municipiului Chişinău informează că Direcția generală locativ-comunală și amenajare a Consiliului municipal Chișinău va organiza dezbateri publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de instituire, atribuire și condițiile de folosire a locuințelor de manevră în municipiul Chișinău".

Dezbaterile vor avea loc joi, 15 august 2019, ora 16:00, în incinta Sălii de şedinţe a Consiliului Municipal Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83).

La eveniment sunt invitate să participe toate persoanele interesate.

Scopul proiectului este: reglementarea procesului de stabilire a modului de instituire, atribuire și condițiile de folosire a locuințelor de manevră pe teritoriul municipiului Chișinău.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului  de decizie este: determinată de prevederile art. 23 din Legea cu privire la locuințe nr. 75 din 30.04.2015.

Prevederile de bază ale proiectului sunt: aprobarea Regulamentului privind modul de instituire, atribuire și condițiile de folosire a locuințelor de manevră în municipiul Chișinău.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: locatarii locuințelor proprietate publică a municipiului Chișinău, în cazul reparației capitale/reconstrucției locuinței proprietate publică; locatarii locuințele cărora au fost distruse sau au avut de suferit în cazul calamităților naturale; persoanele evacuate din locuințele proprietate publică sau privată fără acordarea altei locuințe, în cazul în care aceștia nu dispun de alt loc de trai permanent sau provizoriu și au un venit pentru fiecare membru al familiei ce nu depășește minimul de existență stabilit pe țară.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt: stabilirea modului de instituire, atribuire și condițiile de folosire a locuințelor de manevră pe teritoriul municipiului Chișinău.

Decizia respectivă va avea impact asupra stabilirii modului de instituire, atribuire și condițiile de folosire a locuințelor de manevră pe teritoriul municipiului Chișinău.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:  Legea cu privire la locuințe nr. 75 din 30.04.2015, Legea privind statutul municipiului Chișinău nr. 136 din 17.06.2016 și Legea privind administrația publică locală nr. 436 din 28.12.2006.

Recomandările/propunerile pe marginea proiectului de decizie pot fi expediate pe adresa de email locativ.dglca@cmc.md sau la sediul Direcției generale locativ-comunală și amenajare, str. M. Eminescu, nr. 33, bir. 15, până la data de 14.08.2019, ora 16:00. Persoană responsabilă - Lucia Cebanu, tel. (022) 24-54-02.  

Participanţii la dezbatere care se înscriu pentru luare de cuvânt îşi vor susţine punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectului aflat pe ordinea de zi.

Durata-limită de exprimare a punctelor de vedere este de 5 minute pentru fiecare participant. 

Proiectul deciziei Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de instituire, atribuire și condițiile de folosire a locuințelor de manevră în municipiul Chișinău" este disponibil pe pagina web oficială a Primăriei-  chisinau.md (Informații/Transparența decizională) sau la sediul Direcției generale locativ-comunale și amenajare, situată pe adresa: str. M. Eminescu, nr. 33.

Fișiere anexate:

Proiect de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de instituire, atribuire și condițiile de folosire a locuințelor de manevră în municipiul Chișinău";

Nota informativă - Raportul de expertiză anticorupție asupra proiectului de decizie

 

 

Documente anexate

Primăria municipiului Chişinău informează că Direcția generală locativ-comunală și amenajare a Consiliului municipal Chișinău va organiza dezbateri publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de instituire, atribuire și condițiile de folosire a locuințelor de manevră în municipiul Chișinău".

Dezbaterile vor avea loc joi, 15 august 2019, ora 16:00, în incinta Sălii de şedinţe a Consiliului Municipal Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83).

La eveniment sunt invitate să participe toate persoanele interesate.

Scopul proiectului este: reglementarea procesului de stabilire a modului de instituire, atribuire și condițiile de folosire a locuințelor de manevră pe teritoriul municipiului Chișinău.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului  de decizie este: determinată de prevederile art. 23 din Legea cu privire la locuințe nr. 75 din 30.04.2015.

Prevederile de bază ale proiectului sunt: aprobarea Regulamentului privind modul de instituire, atribuire și condițiile de folosire a locuințelor de manevră în municipiul Chișinău.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: locatarii locuințelor proprietate publică a municipiului Chișinău, în cazul reparației capitale/reconstrucției locuinței proprietate publică; locatarii locuințele cărora au fost distruse sau au avut de suferit în cazul calamităților naturale; persoanele evacuate din locuințele proprietate publică sau privată fără acordarea altei locuințe, în cazul în care aceștia nu dispun de alt loc de trai permanent sau provizoriu și au un venit pentru fiecare membru al familiei ce nu depășește minimul de existență stabilit pe țară.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt: stabilirea modului de instituire, atribuire și condițiile de folosire a locuințelor de manevră pe teritoriul municipiului Chișinău.

Decizia respectivă va avea impact asupra stabilirii modului de instituire, atribuire și condițiile de folosire a locuințelor de manevră pe teritoriul municipiului Chișinău.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:  Legea cu privire la locuințe nr. 75 din 30.04.2015, Legea privind statutul municipiului Chișinău nr. 136 din 17.06.2016 și Legea privind administrația publică locală nr. 436 din 28.12.2006.

Recomandările/propunerile pe marginea proiectului de decizie pot fi expediate pe adresa de email locativ.dglca@cmc.md sau la sediul Direcției generale locativ-comunală și amenajare, str. M. Eminescu, nr. 33, bir. 15, până la data de 14.08.2019, ora 16:00. Persoană responsabilă - Lucia Cebanu, tel. (022) 24-54-02.  

Participanţii la dezbatere care se înscriu pentru luare de cuvânt îşi vor susţine punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectului aflat pe ordinea de zi.

Durata-limită de exprimare a punctelor de vedere este de 5 minute pentru fiecare participant. 

Proiectul deciziei Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de instituire, atribuire și condițiile de folosire a locuințelor de manevră în municipiul Chișinău" este disponibil pe pagina web oficială a Primăriei-  chisinau.md (Informații/Transparența decizională) sau la sediul Direcției generale locativ-comunale și amenajare, situată pe adresa: str. M. Eminescu, nr. 33.

Fișiere anexate:

Proiect de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de instituire, atribuire și condițiile de folosire a locuințelor de manevră în municipiul Chișinău";

Nota informativă - Raportul de expertiză anticorupție asupra proiectului de decizie