• Prima
  • /
  • Procesul decizional
  • /
  • Anunț privind organizarea consultărilor publice a temei-program (caiet de sarcini) pentru definitivarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Centru (Nucleul Istoric al Chișinăului).
Remis spre consultare publică

Anunț privind organizarea consultărilor publice a temei-program (caiet de sarcini) pentru definitivarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Centru (Nucleul Istoric al Chișinăului).

Data publicării: 18.03.2021 08:00

Etape

18.03.2021 08:00 Anunț privind organizarea consultărilor publice a temei-program (caiet de sarcini) pentru definitivarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Centru (Nucleul Istoric al Chișinăului).

Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău iniţiază, începând cu data de 18.03.2020, consultarea publică a temei-program (caiet de sarcini) pentru definitivarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Centru (Nucleul Istoric al Chișinăului).

Scopul proiectului: Având în vedere că Planul urbanistic general al orașului Chișinău, aprobat în anul 2007, nu oferă soluții pentru protejarea patrimoniului imobil (construit și arheologic), se propune  elaborarea documentației de urbanism de tip Plan urbanistic zonal prin care vor fi stabilite principiile dezvoltării sustenabile și durabile a teritoriului Nucleului istoric al Chișinăului, vor fi oferite soluții pentru valorificarea patrimoniului cultural.

Conform prevederilor art. 33 din Legea privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului nr.835/1996 şi Instrucţiunilor privind conţinutul, principiile metodologice de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului” NCM B.01.02:216 (pct. 3.3, 4.1, 4.2, 4.4) documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului se reexaminează periodic şi se modifică pentru a fi adaptată noilor condiţii economice, sociale şi tehnice.

 Documentul supus consultării este avizat pozitiv de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova prin scrisoarea nr.05/2-09/1006 din 02.03.2021, cu obiecții și recomandări care au fost luate în considerație.

Beneficiarii proiectului: Autoritatea contractantă este Direcţia Generală Arhitectură, Urbanism şi Relaţii Funciare a Consiliului municipal Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83, mun. Chişinău, Republica Moldova, tel/fax (022) 228-110, www.chisinau.md, e-mail: dgaurf@dgaurf.md), desemnată în calitate de beneficiar, în baza deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 14/13 din 11.08.2020. 

Rezultatele scontate: Definitivarea Caietului de sarcini pentru Planul Urbanistic Zonal (PUZ) Centru (Nucleul Istoric al Chișinăului).

Recomandările şi comentariile pe marginea proiectului supus consultării publice pot fi expediate până pe data de  07.04.2021 dlui Butnaru Vadim, pe adresa electronică: dgaurf@dgaurf.md, dgaurf@cmc.md, la numărul de telefon 022-21-22-04, sau pe adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare (cu menţiunea PUZ CENTRU).

Materiale anexate: 

Caiet de sarcini pentru definitivarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Centru (Nucleul Istoric al Chișinăului. 

 

 

 

 

 

 

Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare a Consiliului municipal Chişinău iniţiază, începând cu data de 18.03.2020, consultarea publică a temei-program (caiet de sarcini) pentru definitivarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Centru (Nucleul Istoric al Chișinăului).

Scopul proiectului: Având în vedere că Planul urbanistic general al orașului Chișinău, aprobat în anul 2007, nu oferă soluții pentru protejarea patrimoniului imobil (construit și arheologic), se propune  elaborarea documentației de urbanism de tip Plan urbanistic zonal prin care vor fi stabilite principiile dezvoltării sustenabile și durabile a teritoriului Nucleului istoric al Chișinăului, vor fi oferite soluții pentru valorificarea patrimoniului cultural.

Conform prevederilor art. 33 din Legea privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului nr.835/1996 şi Instrucţiunilor privind conţinutul, principiile metodologice de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului” NCM B.01.02:216 (pct. 3.3, 4.1, 4.2, 4.4) documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului se reexaminează periodic şi se modifică pentru a fi adaptată noilor condiţii economice, sociale şi tehnice.

 Documentul supus consultării este avizat pozitiv de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova prin scrisoarea nr.05/2-09/1006 din 02.03.2021, cu obiecții și recomandări care au fost luate în considerație.

Beneficiarii proiectului: Autoritatea contractantă este Direcţia Generală Arhitectură, Urbanism şi Relaţii Funciare a Consiliului municipal Chişinău (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83, mun. Chişinău, Republica Moldova, tel/fax (022) 228-110, www.chisinau.md, e-mail: dgaurf@dgaurf.md), desemnată în calitate de beneficiar, în baza deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 14/13 din 11.08.2020. 

Rezultatele scontate: Definitivarea Caietului de sarcini pentru Planul Urbanistic Zonal (PUZ) Centru (Nucleul Istoric al Chișinăului).

Recomandările şi comentariile pe marginea proiectului supus consultării publice pot fi expediate până pe data de  07.04.2021 dlui Butnaru Vadim, pe adresa electronică: dgaurf@dgaurf.md, dgaurf@cmc.md, la numărul de telefon 022-21-22-04, sau pe adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare (cu menţiunea PUZ CENTRU).

Materiale anexate: 

Caiet de sarcini pentru definitivarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Centru (Nucleul Istoric al Chișinăului.