• Prima
  • /
  • Procesul decizional
  • /
  • Anunț privind consultarea publică a proiectului de decizie „Despre aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului de îngrijire socială la domiciliu şi a statutului de personal”
Remis spre consultare publică

Anunț privind consultarea publică a proiectului de decizie „Despre aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului de îngrijire socială la domiciliu şi a statutului de personal”

Data publicării: 24.03.2021 08:00

Etape

24.03.2021 08:00 Anunț privind consultarea publică a proiectului de decizie „Despre aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului de îngrijire socială la domiciliu şi a statutului de personal”

Direcţia generală asistenţă socială şi sănătate, iniţiază începând cu data de 24.03.2021, consultarea publică repetată a proiectului de decizie „Despre aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului de îngrijire socială la domiciliu şi a statutului de personal”.

Scopul proiectului este: reglementarea mecanismului de acordare a serviciilor de îngrijire socială la domiciliu, inclusiv cu prestare gratuită şi contra plată.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este: condiționată de prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1034 din 31.12.2014 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu și a Standardelor minime de calitate”, care prevăd că prestatorii de servicii de îngrijire socială la domiciliu aprobă propriile regulamente de organizare şi funcţionare în baza Regulamentului-cadru nominalizat.

 Prevederile de bază ale proiectului sunt:

-         principiile de organizare, scopul şi obiectivele Serviciului de îngrijire socială la domiciliu;

-         tipurile de servicii prestate în cadrul Serviciului;

-         modul de organizare şi funcţionare a Serviciului;

-         beneficiarii Serviciului;

-         managementul  Serviciului;

-         finanţarea Serviciului;

-         mecanismul de calculare al costului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu contra plată, pentru persoanele, care nu se încadrează în grupurile de persoane beneficiare de servicii gratuite, precum şi costul acestora.

 Beneficiarii proiectului de decizie sunt: prezentul proiet de decizie stipulează în calitate de beneficiari:

-  ai serviciilor gratuite de îngrijire socială la domiciliu, următoarele grupuri de persoane:

1)    persoanele vârstnice care au atins vârsta standard de pensionare şi persoanele cu dizabilități adulte, precum şi străinii, specificaţi la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 „Privind integrarea străinilor în Republica Moldova”, care nu au copii;

2)    persoanele vârstnice care au atins vârsta standard de pensionare şi persoanele cu dizabilități adulte, precum şi străinii, specificaţi la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 „Privind integrarea străinilor în Republica Moldova”, care au copiii majori obligați, conform legislației, să-i întrețină și să-i îngrijească, dar care, nu-și pot realiza obligațiile din următoarele considerente justificate:

a)     sunt persoane în vârstă şi persoane cu dizabilităţi;

b)    sunt persoane cu probleme grave de sănătate/maladii incurabile;

c)     sunt persoane aflate în concediu prenatal/de îngrijire a copilului şi potrivit rezultatelor evaluării sunt în imposibilitatea de a asigura întreţinerea şi îngrijirea;

d)    sunt persoane care îşi satisfac serviciul militar;

e)     sunt persoane în arest sau private de libertate;

f)      sunt agresori, persoane care comit acte de violenţă în familie;

g)     sunt persoane care duc un mod dezorganizat de viaţă/prezenţa unor vicii sociale, fapt confirmat prin ancheta socială, declaraţiile scrise ale vecinilor, rudelor apropiate, medicului de familie, poliţistului de sector etc..

 - ai serviciilor contra plată de îngrijire socială la domiciliu sunt următoarele grupuri de persoane:

1)    persoanele vârstnice care au atins vârsta standard de pensionare şi persoanele cu dizabilităţi adulte, precum şi străinii, specificaţi la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 „Privind integrarea străinilor în Republica Moldova”, care au copii majori/întreţinători cu obligaţii legale şi posibilităţi de întreținere și de îngrijire.

2)    persoanele cu vârsta de peste 18 ani care, după spitalizare, necesită îngrijiri temporare în vederea recuperării stării de sănătate şi nu au suport pentru îngrijire la domiciliu: persoanele care se externează din spital după intervenţii chirurgicale, convalescenţii după accidente vasculare cerebrale, fracturi de col femural, paralizii;

3)    bolnavii în fază terminală (cancer şi ciroze);

4)    persoanele care necesită îngrijiri de lungă durată: bolnavii cronici (cu excepţia celor care suferă de boli infecţioase şi/sau boli psihice în perioada de acutizare, precum şi de alcoolism, narcomanie, toxicomanie, tuberculoză și de alte maladii care necesită tratament în instituţii specializate) care, din cauza bolii, nu sunt capabili să-şi desfăşoare activităţile cotidiene (alimentare, igienă personală etc.), necesitând ajutor permanent.

 Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt:

-         consolidarea capacităţii de a răspunde necesităților complexe a persoanelor în vârstă şi cu dizabilități singuratice/lipsite de suport, precum şi a persoanelor care necesită îngrijiri de lungă durată.

-         prevenirea instituţionalizării prin menţinerea persoanelor în mediul familial şi comunitar;

-         încurajarea beneficiarilor pentru a duce un mod de viaţă independent, pe cât este posibil, în familie şi comunitate.

 Impactul estimat al proiectului de decizie: crearea cadrului normativ necesar bunei funcționări a activităţii Serviciului şi facilitarea accesului persoanelor lipsite de suport la o gamă de servicii acordate de lucrătorii sociali la domiciliu, în vederea sporirii gradului de independenţă a acestora.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Hotărârea de Guvern nr. 1034/2014 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu și a Standardelor minime de calitate”, Hotărârea de Guvern nr. 948/2020 „Cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al costului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu”, Legea nr. 136/2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”, Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administrația publică locală”, Hotărârea de Guvern nr. 100 din 22.12.2017 „Cu privire la actele normative”.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 14.04.2021, pe adresa dnei Marina Buga: marina.buga@dgass.md, la numărul de telefon 022-275209 sau pe adresa str. Bucureşti nr. 35.

Proiectul deciziei menţionate cu toate materialele aferente (regulamentul, statul de personal, mecanismul de calculare al costului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu contra plată şi nota informativă) sunt disponibile pe portalul www.particip.gaov.md, pe pagina web a Primăriei municipiului Chișinău www.chisinau.md şi a Direcţiei generale asistenţă socială www.dgass.md şi la sediul Direcţiei, situat pe str. Bucureşti nr. 35.

 Materiale anexate: 

Proiectul de decizie

 Proiectul regulamentului

 Proiectul statului de personal

Proiectul mecanismului de calculare al costului

Anexele regulamentului

Nota informativă a proiectului

 

 

 

Direcţia generală asistenţă socială şi sănătate, iniţiază începând cu data de 24.03.2021, consultarea publică repetată a proiectului de decizie „Despre aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului de îngrijire socială la domiciliu şi a statutului de personal”.

Scopul proiectului este: reglementarea mecanismului de acordare a serviciilor de îngrijire socială la domiciliu, inclusiv cu prestare gratuită şi contra plată.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este: condiționată de prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1034 din 31.12.2014 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu și a Standardelor minime de calitate”, care prevăd că prestatorii de servicii de îngrijire socială la domiciliu aprobă propriile regulamente de organizare şi funcţionare în baza Regulamentului-cadru nominalizat.

 Prevederile de bază ale proiectului sunt:

-         principiile de organizare, scopul şi obiectivele Serviciului de îngrijire socială la domiciliu;

-         tipurile de servicii prestate în cadrul Serviciului;

-         modul de organizare şi funcţionare a Serviciului;

-         beneficiarii Serviciului;

-         managementul  Serviciului;

-         finanţarea Serviciului;

-         mecanismul de calculare al costului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu contra plată, pentru persoanele, care nu se încadrează în grupurile de persoane beneficiare de servicii gratuite, precum şi costul acestora.

 Beneficiarii proiectului de decizie sunt: prezentul proiet de decizie stipulează în calitate de beneficiari:

-  ai serviciilor gratuite de îngrijire socială la domiciliu, următoarele grupuri de persoane:

1)    persoanele vârstnice care au atins vârsta standard de pensionare şi persoanele cu dizabilități adulte, precum şi străinii, specificaţi la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 „Privind integrarea străinilor în Republica Moldova”, care nu au copii;

2)    persoanele vârstnice care au atins vârsta standard de pensionare şi persoanele cu dizabilități adulte, precum şi străinii, specificaţi la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 „Privind integrarea străinilor în Republica Moldova”, care au copiii majori obligați, conform legislației, să-i întrețină și să-i îngrijească, dar care, nu-și pot realiza obligațiile din următoarele considerente justificate:

a)     sunt persoane în vârstă şi persoane cu dizabilităţi;

b)    sunt persoane cu probleme grave de sănătate/maladii incurabile;

c)     sunt persoane aflate în concediu prenatal/de îngrijire a copilului şi potrivit rezultatelor evaluării sunt în imposibilitatea de a asigura întreţinerea şi îngrijirea;

d)    sunt persoane care îşi satisfac serviciul militar;

e)     sunt persoane în arest sau private de libertate;

f)      sunt agresori, persoane care comit acte de violenţă în familie;

g)     sunt persoane care duc un mod dezorganizat de viaţă/prezenţa unor vicii sociale, fapt confirmat prin ancheta socială, declaraţiile scrise ale vecinilor, rudelor apropiate, medicului de familie, poliţistului de sector etc..

 - ai serviciilor contra plată de îngrijire socială la domiciliu sunt următoarele grupuri de persoane:

1)    persoanele vârstnice care au atins vârsta standard de pensionare şi persoanele cu dizabilităţi adulte, precum şi străinii, specificaţi la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 „Privind integrarea străinilor în Republica Moldova”, care au copii majori/întreţinători cu obligaţii legale şi posibilităţi de întreținere și de îngrijire.

2)    persoanele cu vârsta de peste 18 ani care, după spitalizare, necesită îngrijiri temporare în vederea recuperării stării de sănătate şi nu au suport pentru îngrijire la domiciliu: persoanele care se externează din spital după intervenţii chirurgicale, convalescenţii după accidente vasculare cerebrale, fracturi de col femural, paralizii;

3)    bolnavii în fază terminală (cancer şi ciroze);

4)    persoanele care necesită îngrijiri de lungă durată: bolnavii cronici (cu excepţia celor care suferă de boli infecţioase şi/sau boli psihice în perioada de acutizare, precum şi de alcoolism, narcomanie, toxicomanie, tuberculoză și de alte maladii care necesită tratament în instituţii specializate) care, din cauza bolii, nu sunt capabili să-şi desfăşoare activităţile cotidiene (alimentare, igienă personală etc.), necesitând ajutor permanent.

 Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt:

-         consolidarea capacităţii de a răspunde necesităților complexe a persoanelor în vârstă şi cu dizabilități singuratice/lipsite de suport, precum şi a persoanelor care necesită îngrijiri de lungă durată.

-         prevenirea instituţionalizării prin menţinerea persoanelor în mediul familial şi comunitar;

-         încurajarea beneficiarilor pentru a duce un mod de viaţă independent, pe cât este posibil, în familie şi comunitate.

 Impactul estimat al proiectului de decizie: crearea cadrului normativ necesar bunei funcționări a activităţii Serviciului şi facilitarea accesului persoanelor lipsite de suport la o gamă de servicii acordate de lucrătorii sociali la domiciliu, în vederea sporirii gradului de independenţă a acestora.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: Hotărârea de Guvern nr. 1034/2014 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu și a Standardelor minime de calitate”, Hotărârea de Guvern nr. 948/2020 „Cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al costului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu”, Legea nr. 136/2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”, Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administrația publică locală”, Hotărârea de Guvern nr. 100 din 22.12.2017 „Cu privire la actele normative”.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 14.04.2021, pe adresa dnei Marina Buga: marina.buga@dgass.md, la numărul de telefon 022-275209 sau pe adresa str. Bucureşti nr. 35.

Proiectul deciziei menţionate cu toate materialele aferente (regulamentul, statul de personal, mecanismul de calculare al costului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu contra plată şi nota informativă) sunt disponibile pe portalul www.particip.gaov.md, pe pagina web a Primăriei municipiului Chișinău www.chisinau.md şi a Direcţiei generale asistenţă socială www.dgass.md şi la sediul Direcţiei, situat pe str. Bucureşti nr. 35.

 Materiale anexate: 

Proiectul de decizie

 Proiectul regulamentului

 Proiectul statului de personal

Proiectul mecanismului de calculare al costului

Anexele regulamentului

Nota informativă a proiectului