Pagina oficială a Municipiului Chișinău
 • Prima
 • /
 • ...
 • /
 • Licitații
 • /
 • Licitații publice funciare
 • /
 • 10 februarie 2023 - Anunț privind licitația funciară cu strigare de vânzare-cumpărare și obținerea dreptului de încheiere a contractului de locațiune a terenurilor din intravilanul municipiului Chișinău

10 februarie 2023 - Anunț privind licitația funciară cu strigare de vânzare-cumpărare și obținerea dreptului de încheiere a contractului de locațiune a terenurilor din intravilanul municipiului Chișinău

   1119

Primăria Municipiului Chișinău informează că pe data de 10 februarie 2023, ora 10:00, în Sala de ședințe a Preturii sectorului Centru, str. Bulgară, 43, va avea loc licitația funciară cu strigare privind vânzarea-cumpărarea și obținerea dreptului de încheierea contractului de locațiune a terenurilor din intravilanul municipiului.

La concurs sunt expuse spre vânzare-cumpărare 14 terenuri cu diverse destinații: ansamblu rezidențial zona C2-R6, construcție locativă, zona R3, construcție locativ-individuală, zona R2, obiect compatibil cu zona C6 / zona C7, precum și spații pentru deținătorii de terenuri adiacente.

Loturile prevăzute pentru licitație  au suprafețe cuprinse între 0,0324 ha și 6 ha, iar prețul inițial variază de la 700 000 lei până la 35 000 000 lei.

De asemenea, la concurs sunt expuse 7 loturi pentru darea în locațiune. Destinația terenurilor respective este pentru parcări auto și pentru amenajări provizorii.

La licitație pot participa persoane fizice și juridice din Republica Moldova, dar și investitori străini. Persoanele interesate urmează să prezinte, nu mai târziu de 24 de ore până la desfășurarea licitației, organizatorului - Agenția „Capitalimobil” SRL, str. Armenească, 43, următoarele acte:

 • cererea în forma stabilită;
 • extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali (pentru persoanele juridice);
 • procura (în cazul participării prin reprezentant);
 • copia actului de identitate;
 • documentul bancar ce confirmă achitarea acontului în mărime de 10 la sută din prețul inițial și a taxei de participare.