Pagina oficială a Municipiului Chișinău

29 martie 2024 - Anunț despre licitația funciară cu strigare privind vânzarea-cumpărarea terenurilor din intravilanul municipiului Chișinău

   1350
Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare

Primăria Municipiului Chișinău informează că pe data de 29 martie 2024, ora 10:00, va avea loc licitația funciară cu strigare privind vânzarea-cumpărarea terenurilor din intravilanul municipiului. Evenimentul se va desfășura în Sala de ședințe a Preturii sectorului Centru, str. Bulgară, 43.

La concurs sunt expuse 16 terenuri cu diverse destinații: ansamblu rezidențial zona C2-R6, construcție locativă, zona R3, obiect compatibil cu zona S, obiect compatibil cu zona C7, construcție locativă individuală zona R2 etc.

Loturile selectate pentru licitație au suprafețe cuprinse între 0,0379 ha și 1,6521 ha, iar prețul inițial variază de la 500 000 lei până la 50 000 000 lei.

La licitație pot participa persoane fizice și juridice din Republica Moldova, dar și investitori străini. Persoanele interesate urmează să prezinte, nu mai târziu de 24 de ore până la desfășurarea licitației, organizatorului - Agenția „Capitalimobil” SRL, str. Armenească, 43, următoarele acte:

- cererea în forma stabilită;

- extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali (pentru persoanele juridice);

- procura (în cazul participării prin reprezentant);

- copia actului de identitate;

- documentul bancar ce confirmă achitarea acontului în mărime de 10 la sută din prețul inițial și a taxei de participare.