• Prima   /  Oraşul   /  Oraşe / Comune   /  Primaria Cricova

  Primaria Cricova

  Aşezarea geografică

  Hotarele Primărei oraşului Cricova se mărginesc la sud-vest cu terenurile primăriei comunei Stăuceni, la nord-vest cu terenurile primăriei Paşcani, la est cu terenurile Primăriei comunei Ciorescu.

  De unde provine denumirea?

  Pentru prima dată localitatea Cricova a fost înregistrată la 31.07.1431 cu denumirea Vadul-Pietrei. Mai târziu, în calendarul geografic al lui Zamfir Arbore apare denumirea „Cricău", care cu timpul, s-a transformat în Cricova.

  Ce suprafaţă are unitatea administrativă- 765 hectare;

  Ce populaţie are unitatea administrativă - 8785 cetăţeni;

  Instituţii bugetare subordonate din teritoriu:

  1.Şcoala nr.77 (162 elevi, 25 profesori),

  2.Şcoala nr.78 (783 elevi, 56 profesori),

  3.Şcoala de arte (320 elevi, 94 de profesori);

  4.Grădiniţa de copii nr.33 (307 copii, 19 educatori),

  5.Centrul de Sănătate Cricova (7 medici, 17 lucrători medicali).

  În teritoriu mai sunt amplasate şi alte obiecte de menire social-culturală - o bibliotecă, o casă de cultură, 2 stadioane, 2 săli sportive, 1 baie, o farmacie, un oficiu poştal, 2 sucursale ale băncilor de economii;

  Câţi agenţi economici sunt în teritoriu - 298 agenţi economci;

  Care este mărimea bugetului local - în anul 2006 a constituit la partea de venituri 4922,1 mii lei, la partea de cheltuieli - 4922,1 mii lei, transferurile constituind 192,0 mii lei.

  www.cricova.info.md, www.cricova.md

  Valentin Guțan, primar 0-22-45-32-36