• Prima   /  Informații   /  Transparență decizională   /  Consultare publică

  Consultare publică

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie  
  Imagine Titlu Data Descarcă
  Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea în redacţie nouă a Regulamentului, organigramei şi statelor de personal ale Centrului Municipal de Plasament şi Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă"
  27.12.2018
  Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate şi a componenţei nominale a Consiliului consultativ al Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport"
  17.12.2018
  Consultare publică a proiectelor de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentelor privind organizarea şi funcţionarea IMSP"
  14.12.2018
  Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului la modul de finanțare nerambursabilă din bugetul Primăriei municipiului Chișinău a proiectelor culturale și educative propuse de către asociații obștești, asociații de creație, ONG-uri, alte instituții, persoane fizice și juridice"
  14.12.2018
  Consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Centrului social regional „Renaşterea”, a statelor de personal şi a structurii Centrului în Redacţie nouă”
  08.12.2018
  Consultare publică a proiectului de decizie „Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr.7/30 din 23 octombrie 2018 „Despre aprobarea Regulamentului privind susținerea financiară a familiilor cu 3 și mai mulți copii în instituțiile de educație timpurie din orașul Chișinău în anul 2018"
  06.12.2018
  Consultare publică a proiectului de decizie „Despre aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului psiho-socio-pedagogic"
  05.12.2018
  Consultare publică a proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chişinău pe anul 2019"
  04.12.2018
  ANUNŢ (REPETAT) privind desfășurarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea Consiliului municipal de Participare (CMP)"
  29.12.2017
  CONSULTĂRI PUBLICE privind Planul Urbanistic de Detaliu privind valorificarea terenului din str. L. Deleanu, 11
  26.12.2017
  Discuţii publice privind amenajarea cartierului locativ din perimetrul străzilor Kiev - Aleco Russo - Dimo
  19.12.2017
  ANUNŢ privind recepţionarea recomandărilor și organizarea consultărilor publice asupra proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea Consiliul municipal de Participare (CMP)"
  12.12.2017
  CONSULTĂRI PUBLICE privind modificarea proiectului obiectivului de construcție din str. V. Belinski, 4
  12.12.2017
  DEZBATERI PUBLICE: Modificarea Regulamentului privind Bugetul Civil în municipiul Chişinău
  11.12.2017
  ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Despre aprobarea regulamentului de funcţionare a Comisiei consultative pentru domeniul locuinţelor a Consiliului municipal Chişinău şi modul de atribuire a locuinţelor sociale în municipiul Chişinău"
  05.12.2017
  ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Bugetului municipal Chişinău pentru anul 2018"
  01.12.2017
  Consultări publice asupra proiectului ”Planul Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu nr. cadastral: 0100101265 din str. Trandafirilor, 6”

  Primăria municipiului Chişinău anunță despre desfășurarea consultărilor publice asupra proiectului "Planul Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu nr. cadastral: 0100101265 din str. Trandafirilor, 6".
  16.12.2016
  Consultări publice asupra proiectului ”Planul Urbanistic Zonal privind valorificarea terenurilor cu nr. cadastrale 0100119124 și 0100119246 din str. Băcioii Noi, 14/5”

  Primăria municipiului Chişinău anunță despre desfășurarea consultărilor publice asupra proiectului ”Planul Urbanistic Zonal privind valorificarea terenurilor cu nr. cadastrale 0100119124 și 0100119246 din str. Băcioii Noi, 14/5”.
  05.12.2016
  Anunţ privind organizarea dezbaterilor publice

  Primăria municipiului Chişinău anunţă desfăşurarea dezbaterilor publice asupra următorului proiect de decizie: „Cu privire la organizarea şi punerea în circulaţie a transportului electric pe timp de noapte”.
  05.12.2016
  Anunț privind organizarea consultărilor publice asupra proiectului ”Planul Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului din str. Dimineții (nr. cadastral 0100106015) sectorul Botanica

  Primăria municipiului Chişinău anunță desfășurarea consultărilor publice asupra proiectului: „Planul Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului din str. Dimineții (nr. cadastral 0100106015) sectorul Botanica și modificarea codului de reglementare urbanistică”.
  02.12.2016
  1 2 »»