• Prima   /  Consiliul   /  Activitatea Consiliului   /  Decizii CMC

  Decizii CMC

  ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
  Imagine Titlu Data Descarcă
  Decizia nr. 12/8 din 23 noiembrie 2021 ,,Cu privire Ia aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor imobile aflate în proprietatea municipiului Chișinău și a societăților pe acțiuni în care Consiliul Municipal Chișinău deține cota-parte integrală sau majoritară, la situația din 01.01.2017”
  133 Accesări  
  29.11.2021 15:47
  Decizia nr. 12/7-4 din 23 noiembrie 2021 „Cu privire la recepționarea și transmiterea rețelelor inginerești la balanța S.A. ,,Apă-Canal Chișinău”
  134 Accesări  
  29.11.2021 11:10 româna
  Decizia nr. 12/7-3 din 23 noiembrie 2021 „Cu privire la recepționarea și transmiterea obiectelor la balanță”
  151 Accesări  
  29.11.2021 11:08 româna
  Decizia nr. 12/7-2 din 23 noiembrie 2021 „Cu privire la recepționarea și transmiterea obiectelor la balanța”
  133 Accesări  
  29.11.2021 10:59 româna
  Decizia nr. 12/7-1 din 23 noiembrie 2021 „Cu privire la recepționarea și transmiterea unor obiective la balanța Instituțiilor medico-sanitare publice”
  124 Accesări  
  29.11.2021 10:53 româna
  Decizia nr. 12/6 din 23 noiembrie 2021 „Cu privire la autorizarea desființării bunului imobil cu nr. cadastral 0100309142.09 (garaj) situat în mun. Chișinău, str. Lunca Bîcului nr. 24”
  90 Accesări  
  29.11.2021 10:43 româna
  Decizia nr. 12/5 din 23 noiembrie 2021 „Cu privire la transmiterea în locațiune a activelor neutilizate în procesul de producție al S.A. ,,Apă-Canal Chișinău”
  92 Accesări  
  29.11.2021 10:40 româna
  Decizia nr. 12/4 din 23 noiembrie 2021 „Cu privire la aprobarea, în redacție nouă a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social ,,Asistența personală” de pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului și a statutului de personal al acestuia”
  88 Accesări  
  29.11.2021 10:34 româna
  Decizia nr. 12/3 din 23 noiembrie 2021 „Despre modificarea deciziilor Consiliului Municipal Chișinău nr. 17/10 din 06.10.2020 ,,Cu privire la reorganizarea Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului Municipal Chișinău, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Organigramei acesteia” și nr. 22/6 din 22.12.2020 ,,Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită de personal al Direcției generale educație, tineret și sport și a normativelor de personal al Direcției economico-financiare și evidența patrimoniului din cadrul acesteia”
  100 Accesări  
  29.11.2021 09:56 româna
  Decizia nr. 12/2 din 23 noiembrie 2021 „Cu privire la implementarea Proiectului ,,Archeodanube: Parcurile arheologice din zonele urbane ca instrunment de dezvoltare locală durabilă”
  78 Accesări  
  29.11.2021 09:51 româna
  Decizia nr. 12/1 din 23 noiembrie 2021 „Cu privire la aprobarea Acordului de Înfrățire între Municipiul Suceava din România și municipiul Chișinău
  126 Accesări  
  26.11.2021 16:20 româna
  Decizia nr. 11/7 din 04.11.2021 „Cu privire la transmiterea de către ÎM „Direcția construcții capitale” a Primăriei mun. Chișinău a activelor serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare”
  205 Accesări  
  15.11.2021 17:39
  Decizia nr. 11/8 din 04 noiembrie 2021 „Cu privire la autorizarea comercializării activelor neutilizate în procesul de producție al S.A. „Apă-Canal Chișinău”
  207 Accesări  
  15.11.2021 16:14 româna
  Decizia nr. 11/2 din 04 noiembrie 2021 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare în vederea lichidării consecințelor incendiului din 23.10.2021”
  214 Accesări  
  15.11.2021 16:03 româna
  Decizia nr. 11/12-4 din 05 noiembrie 2021 „Cu privire la modificarea hotarelor lotului de pământ cu numărul cadastral 0100306333 din str. Uzinelor, 13/A, proprietate privată a Societății cu răspundere limitată „GTRADE GROUP”
  181 Accesări  
  12.11.2021 09:30 româna
  Decizia nr. 11/12-3 din 05 noiembrie 2021 „Cu privire la privatizarea terenului din str. Doina, 154/7, aferent obiectivului privat al Societății cu răspundere limitată „ACOR-ORIGINAL-COM”
  168 Accesări  
  12.11.2021 09:26 româna
  Decizia nr. 11/12-2 din 05 noiembrie 2021 „Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale Societății comerciale „NELIMOT-COM” S.R.L. din Calea Orheiului, 13”
  164 Accesări  
  12.11.2021 09:22 româna
  Decizia nr. 11/12-1 din 05 noiembrie 2021 „Cu privire la privatizarea terenului din str. Lunca Bâcului, aferent obiectivului privat”
  154 Accesări  
  12.11.2021 09:16 româna
  Decizia nr. 11/11-14 din 05 noiembrie 2021 „Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pământ din str. Bulgară
  155 Accesări  
  12.11.2021 09:05 româna
  Decizia nr. 11/11-13 din 05 noiembrie 2021 „Despre operarea unor modificări în configurația lotului de pământ din str. S. Timoșenco”
  141 Accesări  
  12.11.2021 09:03 româna
  1 2 3 4 5 6 »»