Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Competenţele viceprimarului

  10017

Viceprimarul Olga Ursu:

Este responsabilă de dezvoltarea relațiilor externe, realizarea parteneriatelor strategice cu autoritățile administrației publice locale din alte țări, orașe înfrățite și orașe partenere, asigurarea implementării acordurilor bilaterale semnate, de dezvoltarea economico-financiară a Municipiului Chișinău, de gestionarea patrimoniului municipal, de activitatea piețelor agricole, piețelor de mărfuri industriale și piețelor specializate din Municipiul Chișinău. 

Coordonează direct activitatea următoarelor subdiviziuni:
 • Direcția relații externe
 • Direcția de colectare a impozitelor și taxelor locale
 • Direcția generală economie, comerț și turism
 • Î.M. ,,Piața Centrală”
 • Î.M.A.P. ,,Râșcani - ȘC”
 • Î.M.A.P. ,,Liceist”
 • Î.M.A.P. ,,Bucuria-EL 
 • Î.M.A.P. ,,Adolescența”
 • Î.M.A.P ,,Dieta-Vitas”
 • alte entități economice din domeniile comerțului, prestări servicii și alimentației publice, fondate de Consiliul Municipal Chișinău sau în care acesta deține cote-părți”

Conlucrează cu: 

 • Direcția de Poliție a Municipiului Chișinău
 • Centrul de Sănătate Publică din Municipiul Chișinău
 • Direcția municipală pentru siguranța alimentelor Municipiul Chișinău
 • Direcția generală administrare fiscală Municipiul Chișinău al Serviciului Fiscal de Stat
 • Direcția generală pentru statistică Municipiul Chișinău