Ilie CEBAN

 

Informație personală: 

 • Nume: Ceban
 • Prenume: Ilie
 • Data nașterii: 24 decembrie 1984
 • E-mail: avocatilieceban@gmail.com 

Experiență profesională:

 • 2007 – 2009: Jurist, șef direcție juridică „Moldova AstroVAZ” S.A.
 • 2008–2009: Avocat stagiar, Biroul Asociat de Avocați „Buiucani”
 • 2009 – 2012: Membru Biroul Asociat de Avocați „Verdict” 
 • 2012 – prezent: Avocat, Cabinetul Avocatului Ilie Ceban 

Educație și formare: 

 • 1991 – 2002: Școala medie generală „Școala medie s.Roșietici, r-nul.Florești”
 • 2002 – 2007: Diplomă de Licență în Drept, specialitatea Drept Penal, Universitatea de Stat din Moldova
 • 2007 – 2008: Diplomă de Masterat în Drept, specialitatea Drept Civil, Universitatea de Stat din Moldova
 • 2009 – Licență de avocat 
 • 2014 – Licență de mediator

Limbi străine: 

 • Română - limba maternă
 • Rusa - C2 (utilizator experimentat)
 • Engleza - B2 (utilizator independent) 

Competenţe de comunicare:

 • Abilități excelente de comunicare, dobandite în urma unei perfecționări continue temeinice şi a muncii in echipă
 • Capacitatea de a manifesta solidaritate în rezolvarea problemelor
 • Capacitatea de a comunica constructiv în situații sociale diferite (a tolera alte puncte de vedere, a conștientiza responsabilitatea individuală și colectivă)
 • Capacitatea de a crea încredere și spirit de echipă

Competenţe organizaţionale/manageriale

 • Capacitatea de analiza rapid și eficient sarcinile
 • Spirit analitic
 • Bune competențe organizatorice și de lucru în echipă dobândite în cadrul activității de șef al direcției juiridice

Certificări: 

Atestat pentru desfășurarea activității de mediator, obținut la 06.05.2014