Întreprinderea Municipală "Combinatul servicii funerare"

  4860

Director - Ludmila Boţan Sediu : mun.Chişinău , str. A. Mateevici, nr.11

Tel: 022-27-37-76

Telefon, fax anticamera: 27-15-55
Telefon „Birou pompe funebre" 27-36-00
Telefon „Magazin de rechizit funerar" 27-35-70

Filiala nr.2 , dl P.Eni, tel 0-22-46-08-88

Î.M „Combinatul Servicii Funerare" funcţionează în baza principiilor de autogestiune, se află în subordonarea Primăriei municipiului Chişinău. Desfăşoară activitate de prestare a serviciilor şi producere de mărfuri cu destinaţie funerară principale genuri de activitate fiind:

         - activităţi de pompe funebre şi servicii similare;

         - fabricarea diferitelor obiecte din lemn;

         - fabricarea elementelor din beton, ciment şi ipsos;

         - tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei;

         - comerţ cu amănuntul în magazine specializate.

         În activitatea sa, întreprinderea se călăuzeşte de legislaţia Republicii Moldova, avînd ca bază - Statutul ÎM „Combinatul Servicii Funerare", Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1072 din 22 octombrie 1998, Decizia Consiliului municipal Chişinău nr.6/10 din 14.05.2009, nr.4/11 din 15.04.2010.

         Întreprinderea are în componenţa sa :

-         Filiala nr.2 „Administrarea cimitirului Sf.Lazăr" cu adresa: mun.Chişinău, str.Doina, 189.

-         În incinta sediului Central, situat pe adresa: mun.Chişinău, str. A. Mateevici, 11 se acordă servicii cu caracter funerar Î.M. „Combinatul Servicii Funerare" are în administrarea sa 11 cimitire municipale:

-         Cimitirul Central

-         Cimitirul Sf. Treime

-         Cimitirul Catolic

-         Cimitirul Evreesc

-         Cimitirul Buiucanii Vechi

-         Cimititul din str. Şt.Ciobanu

-         Cimitirul Băcioii Noi

-         Cimitirul Petricani

-         Cimitirul Sculeni

-         Cimitirul Ciocana

Întreprinderea dispune de 150 salariaţi.

Anual, media înhumărilor este de 5000 persoane, în aşa mod satisfăcând necesităţile cetăţenilor cu acest gen de servicii. Baza legislativă de formare a tarifelor la serviciile funerare prestate de către întreprindere corespunde anului 2009. Baza tehnico-materială a întreprinderii este în proces de modernizare.

STATUTUL Î.M. „Combinatul Servicii Funerare”  - aprobat prin decizia CMC nr. 6/19-14 din 26.05.2020.