Întreprinderea Municipală Centrul de Cultură şi Asistenţă Didactică „Casa Limbii Române”

  3971

Adresa: MD-2009, mun.Chisinau, str.M.Kogalniceanu, 90
Adresa mail: clrmoldova@yahoo.com

Anticamera:
Tel.: (+373 22) 23 46 98
Fax: (+373 22) 23 87 03

Director: Alexandru BANTOŞ
Tel.: (+373 22) 23 44 12

CASA LIMBII ROMÂNE a fost fondată în 1998 şi are drept obiectiv prioritar promovarea limbii, literaturii şi culturii naţionale, crearea condiţiilor pentru studierea limbii române, implicit pentru extinderea ariei de utilizare a limbii oficiale a statului nostru în conformitate cu Legislaţia lingvistică a Republicii Moldova, cu actele normative şi recomandările elaborate de Consiliul Europei.

Instituţia îşi propune să sensibilizeze interesul tuturor cetăţenilor pentru studiul limbii de stat, să sprijine persoanele care doresc să cunoască limba română, încurajând caracterul sistematic de însuşire şi răspândire a ei.

CASA LIMBII ROMÂNE o rganizează cursuri de limba română pentru tineri şi adulţi (băştinaşi şi alogeni); elaborează şi difuzează materiale didactice; colaborează cu facultăţile şi catedrele de profil din Republica Moldova şi de peste hotare în vederea realizării unor proiecte de anvergură; organizează conferinţe, întruniri ştiinţifice şi de creaţie, expoziţii de carte, pictură, având drept teme primordiale limba, literatura, istoria, cultura şi civilizaţia românească din perspectiva integrării în cultura europeană şi universală..

Casa Limbii Române dispune de o valoroasă bibliotecă de specialitate.

Casa Limbii Române organizează cursuri pentru alolingvi, pornind de la premisa că a şti o limbă străină e un avantaj, iar a cunoaşte limba ţării în care locuieşti e o necesitate.

De ce e avantajos să frecventaţi cursurile noastre?

  • Principiul de care ne conducem la cursuri : E foarte simplu - VORBIŢI !
  • Programa de studii este elaborată în conformitate cu standardele europene şi prevede cele trei niveluri de cunoaştere a limbii: (incipient - 4 cicluri; intermediar-3 cicluri; avansat - 2 cicluri).
  • După înscriere, până la includerea în grupe, cursanţii sunt testaţi.
  • Lecţiile se desfăşoară la solicitare: în grupe (6-12 persoane); în grup (3-5 persoane); individual (1-2 persoane).
  • Fiecare ciclu de instruire include 48 de ore (la orice nivel).
  • Componentele instruirii (Audiem. Vorbim. Citim. Scriem. Vizionăm filme didactice) facilitează însuşirea temeinică a lexicului uzual şi profesional, precum şi a elementelor de gramatică funcţională, fapt ce contribuie la dezvoltarea abilităţilor de comunicare.
  • Cursanţilor li se pun la dispoziţie materiale didactice necesare.
  • La absolvirea cursurilor se acordă un certificat care atestă nivelul de cunoaştere a limbii române.

VĂ AŞTEPTĂM LA CASA LIMBII ROMÂNE!