Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Direcţia generală cultură și patrimoniu cultural

  10222

Adresa poștală: MD-2012, Municipiul Chișinău, str. București, 68

Regulamentul de organizare și funcțuionare a Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural al Consiliului Municipal Chișinău:

În activitatea sa, Direcţia cultură se călăuzeşte de:

 1. Constitutia Republicii Moldova, 29.07.1994;
 2. Legea nr. 123-XV din 28.12.2006 „Privind administratia publica locala";
 3. Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 „Privind Finanțele publice locale";
 4. Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 „Cu privire la petiționare";
 5. Legea nr. 1421-XV din 31.10.2002 „Cu privire la teatre, circuri și organizații concertistice";
 6. Hotărârea Guvernului RM nr. 1242 din 15.10.2003 „Regulamentul teatrelor, circurilor și organizațiilor concertistice"
 7. Hotărârea Guvernului nr. 643 din 09.06.2004 „Despre aprobarea Regulamentului privind normativele de estimare a cheltuielilor necesare activității teatrelor, circurilor și organizațiilor concertistice beneficiare de subvenții de la buget"
 8. Legea muzeelor nr. 1596-XV din 27.12.2002
 9. Legea nr. 1530 din 22.06.1993 „ Privind ocrotirea monumentelor"
 10. Legea nr. 135-XV din 20.03.2003 „Privind meșteșugurile artistice populare"
 11. Legea nr. 286 din 16.11.1994 „Cu privire la biblioteci"
 12. Legea culturii nr. 413-XIV din 27.05.1999;
 13. Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003;
 14. Legea nr. 625-XII din 02.07.1991 „Cu privire la protecția muncii"
 15. Legea nr. 1113-XV din 06.06.2002 „Pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind protecția patrimoniului mondial cultural și natural";
 16. Legea nr. 982-XIV din 11.05.2000 „Privind accesul la informatie"
 17. Legea nr. 355- XVI din 23.12.2005 „Cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar"
 18. Hotărârea Guvernului nr. 381 din 13.04.2006 „Cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare în baza rețelei tarifare unice"
 19. Hotărârea Guvernului nr. 208 din 31.03.1995 „Pentru aprobarea Instrucțiunilor privind ținerea lucrărilor de secretariat referitoare la petițiile organizațiilor legal constituite, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor Republicii Moldova";
 20. Legea nr. 793-XIV din 10.02.2000 „Contenciosul administrativ";
 21. Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 22. Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 23. Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea integrităţii profesionale.
 24. Hotărîrea Guvernului nr. 851 din 13.11.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional pentru monumente de for public.

Aparatul Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Culural: 

Nr. d/o

Numele, prenumele

Funcția

Numărul de telefon

Notă

1.

Tabacari Alina

Șefă DGCPC

(022) 24-22-78

 

2.

Caraion Anastasia

Secretară

(022) 24-22-78

Anticamera

3.

Blanița Victoria

Specialist principal

(022) 24-22-78

Cancelarie

4.

Cîlcic Ludmila

Contabil-șef

(022) 22-36-12

633

5.

Doni Georgiana

Specialist principal, Secția politici de promovare a patrimoniului

061201216

603

6.

Pruteanu Alexandru

Șef Resurse Umane

060110106

609

7.

Raileanu Maria

Șef Direcție Patrimoniu Cultural Imobil

069218406

601

8.

Gașina Natalia

Șef Secție Creație și Învățământ Artistic

069006668

605

9.

Moraru Andrian

Inginer Superior

069042915

139

10.

Ucrainciuc Svetlana

Specialist principal, Analiză, monitorizare și managementul calității

069081888

614

11.

Osipov Ludmila

Specialist principal, Secția Achiziții Publice

079761418

Cancelarie