The official page of the Municipality of Chisinau
  • Home
  • /
  • Decision-making process
  • /
  • ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind autorizarea plasării publicității exterioare în municipiul Chişinău"
Submitted for public consultation

ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind autorizarea plasării publicității exterioare în municipiul Chişinău"

Publication date: 22.09.2020 08:00

Stages

22.09.2020 08:00 ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind autorizarea plasării publicității exterioare în municipiul Chişinău"

Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare, iniţiază începând cu data de 22.09.2020, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind autorizarea plasării publicității exterioare în municipiul Chişinău".

Scopul proiectului este de a stabili modul de amplasare a dispozitivelor de publicitate și emiterea autorizației de plasare a publicității exterioare în municipiul Chişinău.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este faptul că regulamentul provizoriu ce reglementează acest domeniu, la moment este depăşit şi nu corespunde condiţiilor social-economice actuale.   

Impactul estimat al regulamentului este aplicarea regulamentului în perspectivă, fapt care va aduce în termen relativ scurt mai multă ordine şi claritate  în procesul de autorizare a plasării publicității exterioare.  Regulamentul propune divizarea pe zone de importanţă a oraşului cu aplicarea unor condiţii specifice de intervenţii, pentru a pune în valoare spaţiul urban, patrimoniul cultural, spaţiile verzi cât şi spaţiul informaţional al oraşului.

Proiectul regulamentului este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, Legea nr. 1227-XIII din 27.06.1997 cu privire la publicitate, Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie etc.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până la data de 09.10.2020, pe adresa electronică:  pe adresa electronică: dgaurf@cmc.md, la numărul de telefon: (022) 22-35-75, dna Rodica Moşu sau pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83.

Proiectul Regulamentului și nota informativă, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de Regulament sunt disponibile pe pagina web oficială  www.chisinau.md

 

 

Attached documents

Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare, iniţiază începând cu data de 22.09.2020, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind autorizarea plasării publicității exterioare în municipiul Chişinău".

Scopul proiectului este de a stabili modul de amplasare a dispozitivelor de publicitate și emiterea autorizației de plasare a publicității exterioare în municipiul Chişinău.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este faptul că regulamentul provizoriu ce reglementează acest domeniu, la moment este depăşit şi nu corespunde condiţiilor social-economice actuale.   

Impactul estimat al regulamentului este aplicarea regulamentului în perspectivă, fapt care va aduce în termen relativ scurt mai multă ordine şi claritate  în procesul de autorizare a plasării publicității exterioare.  Regulamentul propune divizarea pe zone de importanţă a oraşului cu aplicarea unor condiţii specifice de intervenţii, pentru a pune în valoare spaţiul urban, patrimoniul cultural, spaţiile verzi cât şi spaţiul informaţional al oraşului.

Proiectul regulamentului este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, Legea nr. 1227-XIII din 27.06.1997 cu privire la publicitate, Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie etc.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până la data de 09.10.2020, pe adresa electronică:  pe adresa electronică: dgaurf@cmc.md, la numărul de telefon: (022) 22-35-75, dna Rodica Moşu sau pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83.

Proiectul Regulamentului și nota informativă, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de Regulament sunt disponibile pe pagina web oficială  www.chisinau.md