The official page of the Municipality of Chisinau
  • Home
  • /
  • Decision-making process
  • /
  • Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Programului municipal de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi al infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS) pentru anii 2021-2025”
Submitted for public consultation

Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Programului municipal de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi al infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS) pentru anii 2021-2025”

Publication date: 19.03.2021 08:00

Stages

19.03.2021 08:00 Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Programului municipal de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi al infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS) pentru anii 2021-2025”

Direcţia generală asistenţă socială şi sănătate, organizează începând cu data de 19.03.2021, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Programului municipal de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi al infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS) pentru anii 2021-2025”.

Scopul proiectului este: sporirea accesului la serviciile medicale şi realizării activităţilor de prevenire a infecţiei HIV/SIDA şi ITS în rândul populaţiei, în special, în rândul tinerilor, inclusiv a acţiunilor de prevenire şi control al co-infecţiilor de tuberculoză şi hepatite virale B şi C.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este: condiționată de proiectul Programul Național de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru 2021-2025 şi analiza situaţiei epidemiologice, care confirmă actualitatea problemei infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS), inclusiv HIV, tuberculoza şi hepatitele virale B şi C.

Prevederile de bază ale proiectului sunt: Programul municipal de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi al infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2021-2025 şi Planul de acţiuni, cu partenerii şi serviciile implicate, beneficiarii şi modul lor de selectare, monitorizarea şi raportarea rezultatelor, precum şi modalitatea de finanţare.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: populaţia generală a municipiului, în mod special tinerii şi grupurile de risc.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt: cunoştinţe corecte şi comportamentele sigure de prevenire a HIV şi ITS în rândul tinerilor şi grupurilor vulnerabile. Acces la servicii de testare benevolă şi consiliere confidenţială la HIV şi alte ITS.

 Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: proiectul Programului Naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2021-2025, Legea Nr.10-XVI din 03 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, Legea Nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 „Privind administraţia publică locală” Legea nr. 136 din 17.06.2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”.   

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 09.04.2021, pe adresa: sanatate@dgass.md, sau pe adresa str. Bucureşti nr. 35, Direcţia sănătate din cadrul DGASS.

 Proiectul deciziei, nota informativă, proiectul Programului municipal de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi al infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS) pentru anii 2021-2025, Planul de acţiuni (va fi revizuit şi aprobat în fiecare an) sunt disponibile pe pagina web oficială a Direcţiei www.dgass.md, a Primăriei municipiului Chișinău www.chisinau.md, la sediul Direcţiei, precum şi prin expediere prin poştă sau prin alte mijloace disponibile, la solicitarea persoanei interesate.

Materiale anexate:

- Decizia

- Programul municipal de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi al infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS) pentru anii 2021-2025”.

- Plan de acțiuni

- Nota informativă

 

 

Direcţia generală asistenţă socială şi sănătate, organizează începând cu data de 19.03.2021, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Programului municipal de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi al infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS) pentru anii 2021-2025”.

Scopul proiectului este: sporirea accesului la serviciile medicale şi realizării activităţilor de prevenire a infecţiei HIV/SIDA şi ITS în rândul populaţiei, în special, în rândul tinerilor, inclusiv a acţiunilor de prevenire şi control al co-infecţiilor de tuberculoză şi hepatite virale B şi C.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este: condiționată de proiectul Programul Național de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru 2021-2025 şi analiza situaţiei epidemiologice, care confirmă actualitatea problemei infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS), inclusiv HIV, tuberculoza şi hepatitele virale B şi C.

Prevederile de bază ale proiectului sunt: Programul municipal de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi al infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2021-2025 şi Planul de acţiuni, cu partenerii şi serviciile implicate, beneficiarii şi modul lor de selectare, monitorizarea şi raportarea rezultatelor, precum şi modalitatea de finanţare.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: populaţia generală a municipiului, în mod special tinerii şi grupurile de risc.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt: cunoştinţe corecte şi comportamentele sigure de prevenire a HIV şi ITS în rândul tinerilor şi grupurilor vulnerabile. Acces la servicii de testare benevolă şi consiliere confidenţială la HIV şi alte ITS.

 Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare: proiectul Programului Naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2021-2025, Legea Nr.10-XVI din 03 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, Legea Nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 „Privind administraţia publică locală” Legea nr. 136 din 17.06.2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”.   

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 09.04.2021, pe adresa: sanatate@dgass.md, sau pe adresa str. Bucureşti nr. 35, Direcţia sănătate din cadrul DGASS.

 Proiectul deciziei, nota informativă, proiectul Programului municipal de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi al infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS) pentru anii 2021-2025, Planul de acţiuni (va fi revizuit şi aprobat în fiecare an) sunt disponibile pe pagina web oficială a Direcţiei www.dgass.md, a Primăriei municipiului Chișinău www.chisinau.md, la sediul Direcţiei, precum şi prin expediere prin poştă sau prin alte mijloace disponibile, la solicitarea persoanei interesate.

Materiale anexate:

- Decizia

- Programul municipal de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi al infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS) pentru anii 2021-2025”.

- Plan de acțiuni

- Nota informativă