The official page of the Municipality of Chisinau
  • Home
  • /
  • Decision-making process
  • /
  • Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului municipal pentru anul 2022"
Submitted for public consultation

Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului municipal pentru anul 2022"

Publication date: 19.11.2021 08:00

Stages

19.11.2021 08:00 Anunț privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului municipal pentru anul 2022"

Direcția generală finanțe a Consiliului municipal Chișinău inițiază începând cu data de 19.11.2021 până la data de 09.12.2021, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2022".

Scopul proiectului este: aprobarea indicatorilor generali ai bugetului municipal Chișinău şi reglementările specifice pentru anul bugetar 2022.  

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului este: aprobarea indicatorilor generali şi surselor de finanţare ale bugetului municipal, aprobarea bugetelor autorităților/instituțiilor finanțate de la bugetul municipal.

Prevederile de bază ale proiectului sunt: aprobarea veniturilor bugetului municipal, surselor de finanțare a bugetului, bugetelor autorităților/instituțiilor finanțate de la bugetul municipal, programelor municipale pe anul 2022.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: populația municipiului Chișinău, autoritățile/instituțiile finanțate de la bugetul municipal.

Rezultatele scontate ca urmare implementării deciziei supuse consultării publice sunt:

a) asigurarea încasării veniturilor prognozate în buget;

b) asigurarea finanțării cheltuielilor programate pentru întreținerea autorităților/instituțiilor municipale  și realizarea programelor municipale, propuse în cadrul bugetului.

Impactul estimat al proiectului de decizie: asigurarea gestionării resurselor bugetare şi administrarea patrimoniului public în conformitate cu principiile bunei guvernări.

Proiectul de decizie este elaborate în conformitate cu legislația în vigoare: art. 24, art. 25 și  art. 47 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014,  art. 20 și art. 21 din Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 „Privind finanţele publice locale", art. 47 şi art. 48 din Legea nr. 419 - XVI din 22.12.2006 „Cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat", Hotărârii Guvernului nr. 868  din  08.10.2014 „Privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea", Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin ordinul ministrului finanțelor nr. 209 din 24.12.2015, art. 6 din Legea nr. 136 din 17.06.2016 „Privind statutul municipiului Chișinău", art. 14 (2) lit. n), art. 19 şi art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală".

Recomandările asupra proiectului supus consultării publice pot fi expediate până la data de  09.12.2021, pe adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, MD-2012 sau la adresa electronică: dgf@cmc.md.  

Persoană de contact: Zinaida Jaloba, şef-adjunct al Direcției generale finanțe, șef al Direcției buget și sinteză, email: zinaida.jaloba.dgf@cmc.md, telefon: 022-22-27-17.

Proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2022" și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială a Primăriei municipiului Chișinău www.chisinau.md.

Attached documents