The official page of the Municipality of Chisinau
  • Home
  • /
  • Decision-making process
  • /
  • ANUNŢ privind organizarea consultării publice asupra proiectului de dispoziție „Despre aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului privind recepţionarea declarațiilor prealabile, notificarea și monitorizarea întrunirilor din municipiul Chișinău și desemnarea funcționarilor publici din preturile de sector responsabili de monitorizarea întrunirilor”
Submitted for public consultation

ANUNŢ privind organizarea consultării publice asupra proiectului de dispoziție „Despre aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului privind recepţionarea declarațiilor prealabile, notificarea și monitorizarea întrunirilor din municipiul Chișinău și desemnarea funcționarilor publici din preturile de sector responsabili de monitorizarea întrunirilor”

Publication date: 16.05.2022 08:00

Stages

16.05.2022 08:00 ANUNŢ privind organizarea consultării publice asupra proiectului de dispoziție „Despre aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului privind recepţionarea declarațiilor prealabile, notificarea și monitorizarea întrunirilor din municipiul Chișinău și desemnarea funcționarilor publici din preturile de sector responsabili de monitorizarea întrunirilor”

Primăria Municipiului Chișinău iniţiază, începând cu data de 16 mai 2022, consultarea publică a proiectului de dispoziție a Primarului General al Municipiului Chișinău ,,Despre aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului privind recepţionarea declarațiilor prealabile, notificarea și monitorizarea întrunirilor din municipiul Chișinău și desemnarea funcționarilor publici din preturile de sector responsabili de monitorizarea întrunirilor".

Scopul proiectului constă în urmărirea respectării și aplicării Legii nr. 26 din 22.02.2008 privind întrunirile, cât și stabilirea procesului de emitere a dispozițiilor Primarului General cu privire la buna desfășurare a întrunirilor și manifestărilor publice din municipiului Chișinău.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de dispoziție - ajustarea Regulamentului existent la prevederile Legii Republicii Moldova nr. 26/2008 privind întrunirile, Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, Legii nr. 136/2016 privind statutul municipiului Chișinău.

Prevederile de bază ale proiectului stabilesc sarcinile funcţionarilor responsabili de recepţionarea declarațiilor prealabile şi monitorizarea întrunirilor şi manifestaţiilor publice, procesul de monitorizare a întrunirilor și manifestărilor publice de către funcţionarii publici din cadrul Secției social-umanitare şi relaţii interetnice și reprezentanții preturilor de sector, competențele și atribuțiile specifice ale acestora, drepturile și obligațiile organizatorilor de întruniri/manifestări, aspectele speciale indicate în dispozițiile Primarului General privind buna desfășurare a întrunirilor în municipiul Chișinău, mecanismul de recepționare a declarațiilor prealabile, notificare și monitorizare a întrunirilor publice. Proiectul Regulamentului înserează instrucțiunea privind modalitatea de completare a declarațiilor prealabile în vederea desfășurării întrunirilor și manifestărilor publice în municipiul Chișinău.  

Beneficiarii proiectului de dispoziție - persoanele  fizice și juridice care intenționează să desfășoare întruniri/manifestări publice, funcționarii publici responsabili de recepționarea declarațiilor prealabile, angajații subdiviziunile autorităților administrației publice municipale și organizatorii de întruniri/manifestări publice.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării dispoziției supuse consultării     publice - stabilirea clară a mecanismului de depunere a declarațiilor prealabile, a competențelor și a atribuțiilor specifice ale funcționarilor publici responsabili de recepționarea declarațiilor prealabile.

Impactul estimat al proiectului de dispoziție - eficientizarea activității Secției social-umanitare şi relaţii interetnice în vederea respectării prevederilor procedurale și stabilirea mecanismul de recepționare, notificare a declarațiilor prealabile,   inclusiv responsabilizarea subdiviziunilor asupra modului de prestare a serviciilor solicitate de către organizatori.

Proiectul de dispoziție este elaborat în conformitate cu Legea Republicii Moldova      nr. 26/2008 privind întrunirile, Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, Legea nr. 136/2016 privind statutul municipiului Chișinău, precum și altor acte normative.

Recomandările pe marginea proiectului de dispoziție supus consultării publice vor fi expediate până la data de 3 iunie 2022, inclusiv, la adresa electronică: vasile.pascaru@yahoo.com sau pe adresa Primăriei municipiului Chișinău: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 83, MD 2012, Secția social-umanitară şi relaţii interetnice din cadrul Direcției administrație publică locală. Persoane de contact: Olesea SÎRGHI, șef interimar, Secția social-umanitară şi relaţii interetnice, Vasile PASCARI, specialist principal, Secția social-umanitară şi relaţii interetnice, tel.: 022 201 742; 022 201 648.

Proiectul dispoziției „Despre aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului privind recepţionarea declarațiilor prealabile, notificarea și monitorizarea întrunirilor din municipiul Chișinău, și desemnarea funcționarilor publici din preturile de sector responsabili de monitorizarea întrunirilor" este disponibil pe pagina oficială a Primăriei: http://www.chisinau.md, precum și pe pagina guvernamentală: http://www.particip.gov.md

Attached documents

Primăria Municipiului Chișinău iniţiază, începând cu data de 16 mai 2022, consultarea publică a proiectului de dispoziție a Primarului General al Municipiului Chișinău ,,Despre aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului privind recepţionarea declarațiilor prealabile, notificarea și monitorizarea întrunirilor din municipiul Chișinău și desemnarea funcționarilor publici din preturile de sector responsabili de monitorizarea întrunirilor".

Scopul proiectului constă în urmărirea respectării și aplicării Legii nr. 26 din 22.02.2008 privind întrunirile, cât și stabilirea procesului de emitere a dispozițiilor Primarului General cu privire la buna desfășurare a întrunirilor și manifestărilor publice din municipiului Chișinău.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de dispoziție - ajustarea Regulamentului existent la prevederile Legii Republicii Moldova nr. 26/2008 privind întrunirile, Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, Legii nr. 136/2016 privind statutul municipiului Chișinău.

Prevederile de bază ale proiectului stabilesc sarcinile funcţionarilor responsabili de recepţionarea declarațiilor prealabile şi monitorizarea întrunirilor şi manifestaţiilor publice, procesul de monitorizare a întrunirilor și manifestărilor publice de către funcţionarii publici din cadrul Secției social-umanitare şi relaţii interetnice și reprezentanții preturilor de sector, competențele și atribuțiile specifice ale acestora, drepturile și obligațiile organizatorilor de întruniri/manifestări, aspectele speciale indicate în dispozițiile Primarului General privind buna desfășurare a întrunirilor în municipiul Chișinău, mecanismul de recepționare a declarațiilor prealabile, notificare și monitorizare a întrunirilor publice. Proiectul Regulamentului înserează instrucțiunea privind modalitatea de completare a declarațiilor prealabile în vederea desfășurării întrunirilor și manifestărilor publice în municipiul Chișinău.  

Beneficiarii proiectului de dispoziție - persoanele  fizice și juridice care intenționează să desfășoare întruniri/manifestări publice, funcționarii publici responsabili de recepționarea declarațiilor prealabile, angajații subdiviziunile autorităților administrației publice municipale și organizatorii de întruniri/manifestări publice.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării dispoziției supuse consultării     publice - stabilirea clară a mecanismului de depunere a declarațiilor prealabile, a competențelor și a atribuțiilor specifice ale funcționarilor publici responsabili de recepționarea declarațiilor prealabile.

Impactul estimat al proiectului de dispoziție - eficientizarea activității Secției social-umanitare şi relaţii interetnice în vederea respectării prevederilor procedurale și stabilirea mecanismul de recepționare, notificare a declarațiilor prealabile,   inclusiv responsabilizarea subdiviziunilor asupra modului de prestare a serviciilor solicitate de către organizatori.

Proiectul de dispoziție este elaborat în conformitate cu Legea Republicii Moldova      nr. 26/2008 privind întrunirile, Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, Legea nr. 136/2016 privind statutul municipiului Chișinău, precum și altor acte normative.

Recomandările pe marginea proiectului de dispoziție supus consultării publice vor fi expediate până la data de 3 iunie 2022, inclusiv, la adresa electronică: vasile.pascaru@yahoo.com sau pe adresa Primăriei municipiului Chișinău: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 83, MD 2012, Secția social-umanitară şi relaţii interetnice din cadrul Direcției administrație publică locală. Persoane de contact: Olesea SÎRGHI, șef interimar, Secția social-umanitară şi relaţii interetnice, Vasile PASCARI, specialist principal, Secția social-umanitară şi relaţii interetnice, tel.: 022 201 742; 022 201 648.

Proiectul dispoziției „Despre aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului privind recepţionarea declarațiilor prealabile, notificarea și monitorizarea întrunirilor din municipiul Chișinău, și desemnarea funcționarilor publici din preturile de sector responsabili de monitorizarea întrunirilor" este disponibil pe pagina oficială a Primăriei: http://www.chisinau.md, precum și pe pagina guvernamentală: http://www.particip.gov.md