The official page of the Municipality of Chisinau
  • Home
  • /
  • Decision-making process
  • /
  • ANUNŢ privind organizarea consultării publice a Regulamentului cu privire la amplasarea dispozitivelor publicitare. Regulamentul privind normele amplăsării firmelor și informațiilor vizuale. Reglementări privind organizarea sistemului orășănesc de informare a spațiului publicitar informațional din mun. Chișinău, Recomandări metodologice privind amplasarea și funcționarea elementelor de decor festiv, tematic și de iluminat festiv în mun. Chișinău
Submitted for public consultation

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a Regulamentului cu privire la amplasarea dispozitivelor publicitare. Regulamentul privind normele amplăsării firmelor și informațiilor vizuale. Reglementări privind organizarea sistemului orășănesc de informare a spațiului publicitar informațional din mun. Chișinău, Recomandări metodologice privind amplasarea și funcționarea elementelor de decor festiv, tematic și de iluminat festiv în mun. Chișinău

Publication date: 28.01.2021 08:00

Stages

28.01.2021 08:00 ANUNŢ privind organizarea consultării publice a Regulamentului cu privire la amplasarea dispozitivelor publicitare. Regulamentul privind normele amplăsării firmelor și informațiilor vizuale. Reglementări privind organizarea sistemului orășănesc de informare a spațiului publicitar informațional din mun. Chișinău, Recomandări metodologice privind amplasarea și funcționarea elementelor de decor festiv, tematic și de iluminat festiv în mun. Chișinău

Fracțiunea PSRM în CMC, consilier municipal Dinari Cojocaru iniţiază, începînd cu data de 28 ianuarie 2021, consultarea publică a Regulamentului cu privire la amplasarea dispozitivelor publicitare. Regulamentul privind normele amplăsării firmelor și informațiilor vizuale. Reglementări privind organizarea sistemului orășănesc de informare a spațiului publicitar informațional din mun. Chișinău, Recomandări metodologice privind amplasarea și funcționarea elementelor de decor festiv, tematic și de iluminat festiv în mun. Chișinău.

Scopul proiectului este implementarea conceptului care va permite transformarea spațiul publicitar informațional nestructurat al municipiului, inclusiv a pieței dispersate de publicitate exterioară și a pieței informaționale urbane intr-un sector modern, de o eficiență inaltă și profitabilă a economiei municipiului.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este: nefuncționarea regulamentului prezent și nerespectarea lui.

Prevederile de bază ale proiectului sunt: transparență și „regurile clare de joc" pentru agenți economici.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: agenți economici, bugetul mun. Chișinău.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt: transparența decizională și schimbarea aspectului arhitectural și estetic al mun. Chișinău.

Impactul estimat al proiectului de decizie este maximal benefic pentru mun. Chișinău din punct de vedere economic și estetic.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 15.02.2021, în adresa dlui Dinari Cojocaru, e-mail: dinari19@mail.ru, la numărul de telefon: 069314083 sau pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 83, bir. 18, Fracțiunea PSRM

Proiectul deciziei şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sunt disponibile pe pagina web oficială www.chisinau.md.

Attached documents

Fracțiunea PSRM în CMC, consilier municipal Dinari Cojocaru iniţiază, începînd cu data de 28 ianuarie 2021, consultarea publică a Regulamentului cu privire la amplasarea dispozitivelor publicitare. Regulamentul privind normele amplăsării firmelor și informațiilor vizuale. Reglementări privind organizarea sistemului orășănesc de informare a spațiului publicitar informațional din mun. Chișinău, Recomandări metodologice privind amplasarea și funcționarea elementelor de decor festiv, tematic și de iluminat festiv în mun. Chișinău.

Scopul proiectului este implementarea conceptului care va permite transformarea spațiul publicitar informațional nestructurat al municipiului, inclusiv a pieței dispersate de publicitate exterioară și a pieței informaționale urbane intr-un sector modern, de o eficiență inaltă și profitabilă a economiei municipiului.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este: nefuncționarea regulamentului prezent și nerespectarea lui.

Prevederile de bază ale proiectului sunt: transparență și „regurile clare de joc" pentru agenți economici.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: agenți economici, bugetul mun. Chișinău.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt: transparența decizională și schimbarea aspectului arhitectural și estetic al mun. Chișinău.

Impactul estimat al proiectului de decizie este maximal benefic pentru mun. Chișinău din punct de vedere economic și estetic.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 15.02.2021, în adresa dlui Dinari Cojocaru, e-mail: dinari19@mail.ru, la numărul de telefon: 069314083 sau pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 83, bir. 18, Fracțiunea PSRM

Proiectul deciziei şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sunt disponibile pe pagina web oficială www.chisinau.md.