The official page of the Municipality of Chisinau
  • Home
  • /
  • Decision-making process
  • /
  • Anunt privind consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la operarea de modificări în statul de personal al Serviciului social „Asistența personală""
Submitted for public consultation

Anunt privind consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la operarea de modificări în statul de personal al Serviciului social „Asistența personală""

Publication date: 18.11.2021 08:00

Stages

18.11.2021 08:00 Anunt privind consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la operarea de modificări în statul de personal al Serviciului social „Asistența personală""

Directia generala asistență socială și sănătate inițiază începând cu data de 19.11.2021, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la operarea de modificări în statul de personal al Serviciului social „Asistența personală"".

Scopul proiectului este: dezvoltarea Serviciului ,,Asistență personală" instituit în cadrul Direcției generale asistență socială și sănătate.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este condiționată de necesitatea suplinirii numărului unităților de personal al1 Serviciului social ,,Asistenta Personală", care derivă din numărul mare de cereri depuse de către persoanele cu dizabilități severe și capacitatea limitată de soluționare ale acestora.

Prevederile de bază  ale  proiectului sunt: extinderea Serviciului  social

,,Asistenta Personală" și majorarea statului de personal 180 unități de asistent personal și 6 unități de șefi ai Serviciului, în vederea asigurării accesului unui număr mai mare de persoane la serviciile de asistență personală.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: persoane adulte cu dizabilități severe care necesită îngrijire permanentă din partea altei persoane.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt: creșterea gradului de accesibilitate a Serviciului, soluționarea cazurilor aflate în așteptare, sporirea gradului de protecție a persoanelor cu dizabilități severe, a nivelului de incluziune socială, precum și îmbunătățirea nivelului de trai și a bunăstării membrilor familiilor acestora.

Impactul estimat al proiectului de decizie: în calitate de asistent personal poate fi angajată o rudă apropiată a beneficiarului; munca asistentului personal este retribuită, astfel, rudele angajate în calitate de asistent personal vor fi remunerate pentru munca prestată și vor putea acumula stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă; serviciul previne instituționalizarea persoanelor cu dizabilități; serviciul sprijină beneficiarii să mențină și să dezvolte relații sociale în familie și comunitate etc.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare:

Hotărârea de Guvern nr. 314 din 23.05.2012 ,,pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social

„Asistența Personală” și a Standardelor minime de calitate", Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului social „Asistența Personală", aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 5/14 din 22.09.2016, Hotărârea de Guvern nr. 100 din 22.12.2017 „Cu privire la actele normative".

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 10.12.2021, pe adresa dnei Marina Buga: marina.buga@dgass.md, la numărul de telefon 022-221109 sau pe adresa str. București nr. 35.

Proiectul deciziei menționat și nota informativă sunt disponibile pe pagina' web oficială a Primăriei municipiului Chișinău www.chisinau.md și la sediul Direcției asistență socială și sănătate.

Attached documents

Directia generala asistență socială și sănătate inițiază începând cu data de 19.11.2021, consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la operarea de modificări în statul de personal al Serviciului social „Asistența personală"".

Scopul proiectului este: dezvoltarea Serviciului ,,Asistență personală" instituit în cadrul Direcției generale asistență socială și sănătate.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este condiționată de necesitatea suplinirii numărului unităților de personal al1 Serviciului social ,,Asistenta Personală", care derivă din numărul mare de cereri depuse de către persoanele cu dizabilități severe și capacitatea limitată de soluționare ale acestora.

Prevederile de bază  ale  proiectului sunt: extinderea Serviciului  social

,,Asistenta Personală" și majorarea statului de personal 180 unități de asistent personal și 6 unități de șefi ai Serviciului, în vederea asigurării accesului unui număr mai mare de persoane la serviciile de asistență personală.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: persoane adulte cu dizabilități severe care necesită îngrijire permanentă din partea altei persoane.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt: creșterea gradului de accesibilitate a Serviciului, soluționarea cazurilor aflate în așteptare, sporirea gradului de protecție a persoanelor cu dizabilități severe, a nivelului de incluziune socială, precum și îmbunătățirea nivelului de trai și a bunăstării membrilor familiilor acestora.

Impactul estimat al proiectului de decizie: în calitate de asistent personal poate fi angajată o rudă apropiată a beneficiarului; munca asistentului personal este retribuită, astfel, rudele angajate în calitate de asistent personal vor fi remunerate pentru munca prestată și vor putea acumula stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă; serviciul previne instituționalizarea persoanelor cu dizabilități; serviciul sprijină beneficiarii să mențină și să dezvolte relații sociale în familie și comunitate etc.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare:

Hotărârea de Guvern nr. 314 din 23.05.2012 ,,pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social

„Asistența Personală” și a Standardelor minime de calitate", Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului social „Asistența Personală", aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 5/14 din 22.09.2016, Hotărârea de Guvern nr. 100 din 22.12.2017 „Cu privire la actele normative".

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 10.12.2021, pe adresa dnei Marina Buga: marina.buga@dgass.md, la numărul de telefon 022-221109 sau pe adresa str. București nr. 35.

Proiectul deciziei menționat și nota informativă sunt disponibile pe pagina' web oficială a Primăriei municipiului Chișinău www.chisinau.md și la sediul Direcției asistență socială și sănătate.