Servere securizate pentru stocarea și păstrarea datelor în cadrul Centrului de monitorizare a traficului, Proiectul „MOVE IT like Lublin”

   244

Procedura de achiziție: Cerere Oferte de Prețuri

Termen limită de solicitare a clarificărilor: 4 aprilie 2024, 10:00

Termen limită de depunere a ofertelor: 11 aprilie 2024, 10:00

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Anunțuri și informaţii:

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1711642617478