Pagina oficială a Municipiului Chișinău
  • Prima
  • /
  • Astăzi în oraș!
  • /
  • Comunicate de presă
  • /
  • Ședință de lucru cu reprezentanții delegației Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei care se află într-o vizită de lucru la Chișinău

Ședință de lucru cu reprezentanții delegației Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei care se află într-o vizită de lucru la Chișinău

   686

Primarul General, Ion Ceban, a participat astăzi, la Guvern împreună cu colegii din Congresul Autorităților Publice Locale (CALM) la o ședință de lucru cu delegația Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRCE) care se află într-o vizită de lucru în Republica Moldova.

Vizita are loc în scopul post-monitorizării implementării angajamentelor Republicii Moldova în domeniul democrației locale, a recomandării CALRCE nr. 436 din 2019 și a foii de parcurs privind implementarea acestor recomandări semnate în aprilie 2021.

De asemenea, asupra unei astfel de vizite a insistat CALM și Delegația Republicii Moldova la CALRCE, în cadrul sesiunii CALRCE în toamna anului 2021.

Ion Ceban a comunicat în cadrul întrevederilor că potrivit foii de parcurs, termenul majorității acțiunilor/angajamentelor pe care trebuie să le realizeze Guvernul expiră la sfârșitul anului 2022 și nu au fost înregistrate progrese pe multe din pozițiile agreate.

„Am vorbit despre faptul că Administrațiile Publice Locale au rămas în mare măsură cu aceleași probleme și puține acțiuni au fost întreprinse pentru o descentralizare reală, nu există viziuni strategice actualizate privind reforma APL și consolidarea autonomiei locale, iar un dialog instituționalizat, sistemic și permanent între APL și Guvernare, încă nu a fost stabilit. Dialogul și comunicarea între CALM și Guvern este destul de fragmentat. Cu excepția taxei pe drumuri și a impozitului pe venitul persoanelor fizice, progrese reale în creșterea veniturilor bugetelor locale nu s-au produs.

Inclusiv, lipsesc progrese în consolidarea bazei financiare și tot ce se referă la perfecționarea sistemului taxelor și impozitelor locale, pe imobil, funciar și altele" , a menționat edilul capitalei.

Potrivit Primarului General o altă problemă acută, o reprezintă statele de personal și remunerarea funcționarilor în Administrațiile Publice Locale, la care încă nu s-a intervenit, iar din cauza salariilor mici, există o lipsă enormă de cadre.

Controlul și supravegherea APL rămâne la fel o problemă acută pentru APL. În special, există o mulțime de organe/agenții de control, care deseori se implică în activitatea APL și o împiedică.

O altă problemă aparte reprezintă, în opinia APL, activitatea ANI în raport cu primarii.

De asemenea, există instituții centrale importante total netransparente și care nu vor să comunice sau care înțeleg greșit sensul noțiunii de dialog instituționalizat: în special, Ministerul Finanțelor care este responsabil de cele mai importante domenii: finanțe, taxe și impozite locale, politica de cadre și salarizarea.

La nivel de Parlament, nu întotdeauna se respectă obligația de a consulta APL privind proiectele de acte normative care vizează direct APL.

În consecință, apar probleme care afectează activitatea APL.

Printre alte probleme concrete s-au menționat:

- În programul de guvernare era promis, impozitul pe venitul persoanelor juridice să vină în bugetele locale. Acum se pare că această idee a fost abandonată

- Lipsesc soluții la impozitul funciar, care de 20 de ani nu a fost actualizat
- Programul de înregistrare, delimitare și evaluare a bunurilor imobile (finanțat de Banca Mondială), care urma să asigure o baza fiscală solidă și creșterea veniturilor la bugetele locale, este tărăgănat și nu se știe când va fi implementat (cel puțin încă 2-3 ani)

- În domeniul de salarizare există întârziere majoră. Conform foii de parcurs, urmau a fi realizate/aprobate măsuri concrete încă pentru bugetul anului 2021

- O problemă pentru APL constituie activitatea organelor de control: de ex. inspecția financiara, Curtea de Conturi, diverse inspecții și agenții care realizează un control de oportunitate si astfel se implică în activitatea APL.

Edilul capitalei a conchis că toate aceste aspecte au fost abordate în cadrul ședinței de astăzi la Guvern, unde au fost prezenți secretari de stat și reprezentații ministerelor.

E de menționat că la ședință a participat și delegația Congresului Autorităților Locale și Regionale al CoE (CALRCE).