Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Şedinţa Consiliului municipal Chişinău

   3612

ORDINEA DE ZI

a  şedinţei  ordinare a  Consiliului municipal Chişinău

din  1  noiembrie   2007       

 

1. Cu privire la rectificarea bugetului municipal Chişinău pe anul 2007.

RAPORTOR: dna Valentina Văzdăuţan,

director  interimar  al Direcţiei generale finanţe

2. Cu  privire la anunţarea concursului privind ocuparea funcţiei vacante de secretar al Consiliului municipal Chişinău.

RAPORTOR: dl Dorin Chirtoacă,

primar general al  municipiului Chişinău

3. Privind operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 2/3-1   din 26.07.2007.

RAPORTOR: dna Nadejda Ivanova, secretar interimar 

al  Consiliului municipal  Chişinău

4. Cu privire la adresările colective ale titularilor de patentă de întreprinzător. 

RAPORTOR: dl Eduard Muşuc,

consilier municipal

5. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a unui lot de pămînt - 13 proiecte:

5.1  Cu privire la prelungirea termenului de arendare a unui lot de pămînt din str.Grenoble, 130/4 Întreprinderii individuale „OLGA-FURMANOV";

5.2  Cu privire la prelungirea termenului de arendare a unor loturi de pămînt din

str.Sarmizegetusa, 35/1 dlui Gheorghe Călugăreanu;

5.3  Cu privire la prelungirea termenului de arendare a unui lot de pămînt din str. Grenoble, 132, SRL „M. I. R.";

5.4  Cu privire la prelungirea termenului de arendare a unui lot de pămînt din str.Independenţei, 14/1 Firmei de Producţie şi Comerţ „FABER" SRL;

5.5  Cu privire la prelungirea termenului de arendare a unui lot de pămînt din str. Ion Creangă, 24/1 Întreprinderilor individuale „VELTIS-LUPAŞCU" şi „VICTORIA-AGRICI";

5.6  Cu privire la prelungirea termenului de arendare a unui lot de pămînt din str.Onisifor Ghibu, 5/1 Firmei de Producţie şi Comerţ „MARTAS" SRL;

5.7  Cu privire la prelungirea termenului de arendare a unui lot de pămînt din str. Dumitru Rîşcanu Întreprinderii individuale „SECRIERU ELENA";

5.8  Cu privire la prelungirea termenului de arendare a unui lot de pămînt din bd. Dacia, 44 Societăţii Comerciale „PALMIRA-AD" SRL;

5.9  Cu privire la prelungirea termenului de arendare a unui lot de pămînt din bd. Dacia, 20 Firmei Comerciale de Producţie „CORALIA" S.A;

5.10 Cu privire la prelungirea termenului de arendare a unui lot de pămînt din str. Alecu Russo, 10/2 SRL „MAVL";

5.11  Cu privire la prelungirea termenului de arendare a unui lot de pămînt din str. Pietrăriei  dnei Tamara Batîr;

5.12  Cu privire la prelungirea termenului de arendare a unui lot de pămînt din str.Burebista, 40/1 Întreprinderii individuale „L. F. IPATI";

5.13  Cu privire la prelungirea termenului de arendare a unui lot de pămînt din str. Pietrăriei Cooperativei de Producţie „MRIA".

                                                   RAPORTOR: dl Vladimir Modârcă,

                                                director al Direcţiei generale arhitectură,

                          urbanism şi relaţii funciare

6. Cu privire la autentificarea dreptului deţinătorului de teren aferent caselor de locuit particulare - 22 proiecte:

6.1  Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate comună asupra lotului de pământ din str-la 4 Lvov, 95 dnelor Zinaida Rotari, Alexandra Burzacovschi, Larisa Vinicenco şi Nadejda Puşcaş;

6.2  Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate comună asupra lotului de pământ din str. S. Rahmaninov, 6 dlor Vladimir Pereverzev şi Iurie Tutunaru;

6.3  Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate comună asupra lotului de pământ din str. Trifan Baltă, 8 dnelor Eleonora Berezovschi şi Ludmila Mihai;

6.4  Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Schitului, 30 dlui Vladimir Averbuh;

6.5  Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Daniil Ciugureanu, 1 dnei Alexandra Polizova;

6.6  Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Gh. Asachi, 40 dnilor Elena Ohrimenco, Nadejda Moisei şi dlui Eduard Moisei;

6.7  Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate comună asupra lotului de pământ din Calea Orheiului, 63 dnelor Evdochia Roman şi Tamara Rotari;

6.8  Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Magda Isanos, 5 „a" dlui Alexandru Ciugureanu;

6.9  Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Cărămidarilor, 51 dnei Anastasia Teslaru;

6.10  Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Vîlcele, 27 dlui Mihail Chiforişin;

6.11  Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Primăverii, 44 „A" dnei Elena Guzovschi;

6.12  Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Coloniţa, 149/1 dlui Iurie Melnic;

6.13  Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate comună asupra lotului de pământ din str. Alexandru cel Bun, 21 dlor Liubov Cara, Iana Casian, Ivan Cara, Dmitri Cara, Ghenadie Cara, Valentin Guţu şi Petru Radu;

6.14  Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Piotr Ceaikovski, 6 dlui Vasile Grumeza;

6.15  Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Dragomirna, 5 dlui Grigore  Mariţoi;

6.16  Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate  comună  asupra lotului de pământ din str. Dumitru Caraciobanu, 13 dnelor Maria Fodcenco şi Ludmila Chiriţa;

6.17  Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Vasile Lupu, 67 dlor Galina Mitilian şi Vasile  Mitilian;

6.18  Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate  comună  asupra lotului de pământ din str. Ip. Soroceanu,37 dlor Viorel Buhnaci şi Tamara Vutcariov;

6.19   Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Constantin Vîrnav, 9 dnei Eugenia Levandovschi;

6.20  Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate  comună  asupra lotului de pământ din str. Bulgară, 8 dlor Diana Maican şi Gheorghe Zglavoci;

6.21 Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate comună asupra lotului de pământ din Calea Orheiului, 90 dnilor Maia Anischevici şi Vladimir Şterbeţ;

6.22 Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate comună asupra lotului de pământ din str. Ciprian Porumbescu, 15.

RAPORTOR: dl Vladimir Modârcă, director

al Direcţiei generale arhitectură,

urbanism şi relaţii funciare

7.     Cu privire la atribuirea în proprietate privată terenurilor - 28 proiecte:

7.1 Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str-la 2 Munceşti, 12 dnei Rodica Guidea;   

7.2 Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din şos. Hânceşti, 232 dnei Tatiana Gorbataia;  

7.3 Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Montană, 19 dlor Leonid Silcenco şi Victoria Cebotari;

7.4 Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Aerodromului, 23/4 dlui Nicolae Bălănel;  

7.5  Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Ioana Radu, 16 dlui Ion Dogot;

7.6 Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Ciocârliei, 4/1 dlui Sergiu Pîslaru;   

7.7 Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str-la Andrei Doga, 13/2 dlui Vasile Griţcan;   

7.8 Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Liviu Rebreanu, 129 dnei Emilia Zglavoc;

7.9 Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Acad. Natalia Gheorghiu, 13 dlui Ion Fortună;  

7.10 Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. N. Testemiţeanu, 18/2 dnei Ina Pulbere;  

7.11 Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. acad. Ilie Untilă, 22 dlui Petru Iliev;

7.12 Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Ghica-Vodă, 1/1 dnei Veronica Lipcean;

7.13 Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Avicena, 6 „a" dlui Ion Dorgan; 

7.14  Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Grenoble, 27 dlui Nicolae Canja;

7.15  Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Tisa, 8 „a" dnei Dina Mardare;

7.16  Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. Ialoveni, 32/1 dlui Valentin Colţun;

7.17  Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str-la Pictor Mihai Grecu, 2 dnei Iulia Tihon;

7.18  Cu privire la atribuirea în  proprietate privată a unui lot de pământ din str. Zimbrului, 10/51 dnei Diana  Savca;

7.19  Cu privire la atribuirea în  proprietate privată a unui lot de pământ din str. Zimbrului, 10/52 dnei Tatiana Savca;

7.20  Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui  lot  de pământ din str. Ciocârliei dlui Igor Guriţanu;

7.21  Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui  lot  de pământ din str. N. Grigorescu, 12 dlui Igor Borş;

7.22 Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui  lot  de pământ din cartierul locativ Budeşti, 1 dlui Ilie Cojocaru;

7.23  Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui  lot  de pământ din str. V. Belinski, 75 dlui Nicolae Dobri;

7.24  Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui  lot  de pământ din str. N. Testemiţeanu, 18/10 dlui Iurie Brumarel;

7.25  Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui  lot  de pământ din str. Igor Ciorbă, 5 dlui Teodor Bivol;

7.26  Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui  lot  de pământ din str. Pavel Boţu, 13 dnei Mariana Tricolici;

7.27  Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui  lot  de pământ din str. Vadul-lui-Vodă dlui Iurie Melnic;

7.28  Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unui  lot  de pământ din str. Zăvoiului, 2 dlor Sergiu Darii şi Stela Dimitraş.

RAPORTOR: dl Vladimir Modârcă, director

al Direcţiei generale arhitectură,

urbanism şi relaţii funciare

 8. Cu privire la stabilirea dreptului de proprietate municipală asupra terenurilor - 15 proiecte:

8.1  Cu privire la stabilirea dreptului de proprietate municipală asupra lotului de pământ aferent imobilelor din str. Sf. Gheorghe, 36;  

8.2  Cu privire la stabilirea dreptului de proprietate municipală asupra lotului de pământ aferent imobilului din str. Spartacus, 34;  

8.3  Cu privire la stabilirea dreptului de proprietate municipală asupra lotului de pământ aferent imobilelor din str. Bucureşti, 27;

8.4  Cu privire la stabilirea dreptului de proprietate municipală asupra lotului de pământ aferent imobilelor din str. Sf. Gheorghe, 3;

8.5  Cu privire la stabilirea dreptului de proprietate municipală asupra lotului de pământ aferent imobilelor din str. Paşcani, 13;  

8.6  Cu privire la stabilirea dreptului de proprietate municipală asupra lotului de pământ aferent imobilelor din str. Odesa, 14;  

8.7  Cu privire la stabilirea dreptului de proprietate municipală asupra lotului de pământ aferent imobilelor din str. Bulgară, 9;  

8.8  Cu privire la stabilirea dreptului de proprietate municipală asupra lotului de pământ aferent imobilelor din str. Tricolorului, 42;  

8.9  Cu privire la stabilirea dreptului de proprietate municipală asupra lotului de pământ aferent imobilelor din str. Băcioii Noi, 3;

8.10 Cu privire la stabilirea dreptului de proprietate municipală asupra lotului de pământ aferent imobilului din str. Cojocarilor, 16;

8.11 Cu privire la stabilirea dreptului de proprietate municipală asupra lotului de pământ aferent imobilelor din str. Universităţii, 39;

8.12 Cu privire la stabilirea dreptului de proprietate municipală asupra lotului de pământ aferent imobilului din str. Gării, 11/1;

8.13  Cu privire la stabilirea dreptului de proprietate municipală asupra lotului de pământ aferent imobilului din str. Căluşarilor, 18;

8.14  Cu privire la stabilirea dreptului de proprietate municipală asupra lotului de pământ aferent imobilului din str-la 2 Carierei, 17;

8.15  Cu privire la stabilirea dreptului de proprietate municipală asupra lotului de pământ aferent imobilului din str. Humuleşti, 13/4.

RAPORTOR: dl Vladimir Modârcă, director

al Direcţiei generale arhitectură,

urbanism şi relaţii funciare

                PREŞEDINTE AL CONSILIULUI                                          Mihai Ghimpu