Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Regulamentul indicatorilor de performanță pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare din municipiul Chișinău ( aprobat prin decizia nr. 12/6 din 23 iulie 2020)

   1969