Procedura de obținere a ajutorului financiar în cadrul Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii a fost simplificată

   2644

Reprezentanții subdiviziunilor sectoriale ale Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului s-au întrunit luni într-o ședință de lucru, la inițiativa viceprimarului Angela Cutasevici, unde s-a discutat despre implementarea procedurii simplificate privind acordarea ajutorului bănesc, în cadrul Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii, potrivit noilor modificări.

Cererea privind acordarea ajutorului bănesc în cadrul Serviciului de sprijin pentru familiile cu copii se depune pe numele șefului Direcției pentru protecția copilului de sector. Solicitantul va anexa la cerere următoarele acte:

o   Copia buletinului de identitate;

o   Copia certificatului de naștere al copilului/copiilor;

o   Actele de stare civilă (căsătorie, divorț, deces);

o   Certificatul de dizabilitate al copilului (după caz);

o   Dispoziția privind plasarea copilului în serviciile de plasament familial (după caz);

o   Certificatul care confirmă veniturile familiei sau dovada aflării la evidență în calitate de șomer;

o   Contractul de locațiune, de comodat sau declarația proprietarului locuinței despre darea în folosință gratuită a spațiului locativ (după caz);

o   Rechizitele bancare confirmate (după caz).

Prezentă la ședință, consultantul național UNICEF, Viorica Dumbrăveanu, a menționat că Serviciul de sprijin pentru familiile cu copii este orientat spre prevenirea și depășirea situațiile de risc, pentru a asigură creșterea și educația copilului în mediul familial.

În context, reprezentanții subdiviziunilor sectoriale a Direcției pentru protecția drepturilor copilului au făcut cunoștință cu atribuțiile Comisiei multidisciplinare pe problemele copiilor aflați în situație de risc (sectoriale) pentru acordarea ajutorului bănesc familiilor cu copii.

Reamintim că pentru a beneficia de serviciul enunțat, a fost redus pachetul de acte necesare, prin modificările aprobate în cadrul Ședinței CMC din 24.11.2022.

Acțiunile se desfășoară în cadrul Memorandumului de înțelegere încheiat între Primăria Chișinău și UNICEF Moldova, care prevede acordarea asistenței tehnice pentru realizarea drepturilor copiilor și adolescenților din municipiul Chișinău.