Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Primăria Condriţa

  4415

Satul Condriţa este fondat în anul 1657 (iniţial sub denumirea de Condreşti), înconjurat de codri şi situat la doar 30 de km distanţă de oraşul Chişinău. Este o unitate administrative-teritorială de nivelul întîi, parte componentă a municipiului Chişinău, sectorul Buiucani.

Conform situaţiei din 01.01.2013, satul Condriţa are un număr mic de locuitori - 736 persoane, din care bărbaţi - 361 şi femei - 375, pe teritoriul localităţii la momentul de faţă sunt înregistrate 284 gospodării.

Localiatea Condriţa dispune de o instituţie medicală foarte mică, unde activează numai o asistentă medicală, iar Oficiul medicilor de familie căruia i se subordonează se află în municipiul Chişinău (IMSP ATM Buiucani).

Unica instituţie de învăţămînt din localitate este gimnaziul nr. 65, pe care îl frecventează 70 de elevi. Instituţiile preşcolare lipsesc din localitate. De asemenea, locuitorii satului dispun de o bibliotecă publică cu un volum mare de cărţi în limba română şi rusă.

Pe teritoriul localităţii funcţionează două unităţi comerciale şi de prestare a serviciilor comerciale: SRL "Lariscom" şi I.I "Macari Ion".

Infrastructura satului este foarte slab dezvoltată. Drumurile din localitate sunt în mare parte rudimentare cu excepţia drumurilor centrale care sunt din pietriş, canalizarea lipseşte, de asemenea lipseşte şi reţeaua de aprovizionare cu apă potabilă a localităţii, oamenii alimentîndu-se cu apă potabilă din fântânile publice de mină. Deasemenea localitateal este conectată la reţeaua de gaz natural şi internet.

Pe timpuri în localitate activau circa 7 tabere de odihnă (Gagarin, Constructor, Vulturaş, Izvoraş, Muzicianul, Andrieş şi Baza Nistru), însă din 1995 practic toate şi-au sistat activitatea, la momentul de faţă practic toate fiind distruse.

Pe teritoriul localităţii se află Mănăstirea Condriţa, care reprezintă unicul monument architectural şi istoric din localitate. Anume în preajma acestui lăcaş sfânt s-a pus baza formării satului Condriţa.

 

Aparatul primariei:

Andrei Donica, Primar, tel. 0-22-79-78-40;

Tamara Boboc, Secretar al Consiliului, 0-22-79-78-41;

Orele de audienta:

Secretarul Consiliului Local: luni, joi - de la 8 00 - 17 00;

Inginer cadastru: luni, marti, vineri de la 8 00 - 17 00;

Primar: miercuri de la 8 00 - 12 00 şi vineri de la 8 00 - 17 00