Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Mobilier și alte bunuri în cadrul Centrului de monitorizare a traficului (CMT)

   832

Procedura de achiziție: Achiziție de valoare mică

Scopul achiziției este: Furnizarea și instalarea mobilierului la sediul CMT

Termen limită de solicitare a clarificărilor: 19 ianuarie 2024, 10:00

Termen limită de depunere a ofertelor: 24 ianuarie 2024, 10:00

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut

Anunțuri și informaţii: 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1705069494405