Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Lucrări de întreținere a infrastructurii rutiere din municipiul Chișinău, executate în perioada: 07 - 13 noiembrie 2022

   647

Primăria Municipiului Chișinău informează că pe parcursul săptămânii trecute, 07-13 noiembrie, au fost executate lucrări de reparație și întreținere a infrastructurii rutiere în sectoarele orașului: asfaltare, frezarea carosabilului, plombări de carosabil și reparația canalizării pluviale.

Astfel, ÎM Regia „Exdrupo" a îndeplinit lucrări de asfaltare pe o suprafață totală de 5,2 mii m², iar peste 4 mii m² au fost frezați, pregătindu-se pentru aplicarea asfaltului în săptămâna curentă.

Cel mai mult s-a asfaltat pe str. Ion Neculce, 3,7 mii m² de carosabil. Pe alt tronson de stradă sunt înlocuite bordurile la trotuare.

Pe strada Meșterul Manole au fost frezate denivelările pe banda de deplasare a transportului public, pe o suprafață totală de 3,6 mii m².

Pe strada Socoleni continuă amenajarea trotuarelor, iar pe str. Dumitru Râșcanu și str. Acad. Andrei Saharov s-au făcut pregătiri pentru așternerea stratului de egalizare pe carosabil.

Alte lucrări de întreținere s-au făcut pe străzile: Alecu Russo, Ginta Latină, Valea Crucii, Drumul Băcioiului, bd. Renașterii Naționale etc.

În perioada de referință s-a lucrat și la reparația sistemului pluvial, fiind renovate 82 de elemente ale canalizării pluviale, în timp ce 470 de receptoare a apelor au fost curățate sau spălate. De menționat că, în această perioadă se acordă o atenție sporită lucrărilor de pregătire a canalizării pluviale pentru sezonul rece, pentru a spori capacitatea acesteia de a preluare a apelor, provenite din precipitațiile specifice sezonului, mai ales că acestea vor fi însoțite de reziduuri de material antiderapant.

În același timp, a fost aplicat marcaj rutier transversal și longitudinal pe bd Ștefan cel Mare și Sfânt, bd. Dacia, str. Sarmizegetusa și str. Pușkin, peste 1,2 mii m².

Pe teritoriul capitalei sunt în derulare și alte proiecte de reparație a infrastructurii rutiere, care sunt realizate de antreprenori contractați de către Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație.

Astfel, pe bd Dacia, pe tronsonul bd. Decebal - Valea Trandafirilor, se lucrează la reabilitarea carosabilului pe centurile de deplasare a transportului public, dar și la amenajarea zonei pietonale, a parcărilor stradale și a iluminatului public.

Pe str. Burebista se lucrează în cadrul proiectului de  reparație a acceselor către curțile de bloc din sectorul Botanica.

Tot în sectorul Botanica au loc lucrări de amenajare a acceselor către instituții de învățământ. Proiectul dat include toate sectoarele orașului.

În sectorul Centru, în zona Centrul istoric, au început lucrările de reabilitare a trotuarelor.

Pe str. Mihai Viteazul continuă lucrările de fortificare a coloanelor podului rutier.

Pe străzile 31 August 1989, Alexandru cel Bun și Tighina continuă lucrările de reabilitare a trotuarelor, carosabilului și iluminatului public, în cadrul proiectului „Reabilitarea străzilor centrale și modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chișinău", finanțat de BERD și BEI.