Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Lista monumentelor protejate de stat din municipiul Chişinău

  7042

Lista obiectivelor cu statut de monument protejat de stat din mun. Chişinău

pentru care au fost confecţionate şi instalate PLĂCUŢE

Nr. d/o

Nr Reg

Localitate

Denumire

Perioadă

Tip

Categorie

 

 

Chisinau

 

 

 

 

1

2.

Piaţa Marii Adunări Naţionale, 2

Ansamblul Catedralei „Naşterea Domnului".

1818-1936

Arhit

Ist

 

N

 

 

2

2.

Piaţa Marii Adunări Naţionale, 2

Porţile Sfinte şi scuarul

1936

Arhit

Ist

N

3

14. 

 Str. Măzărache, 3

 

Biserica „Acoperemântul Maicii Domnului" (fosta „Naşterea Maicii Domnului")

mijl. sec. XVIII

Arhit

N

4

15. 

 

Chişinău

bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 164

Biserica cu Hramul „Schimbarea la faţă a Domnului" (fosta Constantin şi Elena)

1902

 

Arhit

 

N

 

5

16. 

Chişinău

Str. Bulgară, 21

Biserica "Adormirea Maicii Domnului" (fosta „Unită" de rit vechi ortodox)

1892

Arhit

 

N

6

17 

Chişinău, str. B. Petriceicu - Haşdeu, 10

Biserica „Buna Vestire"

1810

Arhit

N

7

18 

 

 str. Sf. Gheorghe, 34

Biserica „Sf. Gheorghe"

 

1819

 

Arhit

 

N

 

8

19. 

Chişinău

str. Traian, 3/1

Biserica „Sf. Dumitru"

1902

Arhit

 

N

9

20. 

Chişinău,

str. Alexandru cel Bun, nr.50

Biserica

"Sf. Haralampie"

1836

Artă

Arhit

N

10

21. 

 

Chişinău

str. Gr. Ureche, nr.58

Biserica „Înălţarea Domnului"

Anii 30 sec. XIX

Artă

Arhit

 

N

 

 

11

22 

Chişinău

str. M. Kogălniceanu, nr. 67

Biserica „Întâmpinarea Domnului" Facultatea de teologie

1880

Arhit

Artă Ist

N

12

23. 

Chişinău

Piaţa Veche, 8

Biserica „Naşterea Maicii Domnului"

(a comunităţii armeneşti)

 

Arhit

Artă

N

12

24. 

Chişinău

Str. Vlaicu Pârcălab, nr.44

Biserica „Sf. Panteleimon" (a comunităţii greceşti)

1891

Arhit

Artă

N

14

25. 

 

Chişinău

str. Ciuflea, 1 (Ciuflea, 14)

Biserica „Sf. Tiron"

 

1858

 

Arhit

 

N

 

15

26. 

Chişinău

str.Mitropolit Dosoftei nr.85

Biserica romano-catolică „Providenţa Divină"

1840

Arhit

N

16

27.

str. A. Puşkin, 20A

Capela gimnaziului de fete al Zemstvei

sf. sec. XIX

Ist

Arhit

 

17

94.

Chişinău

str. Puşkin, 9

Casă de raport

încep. Sec. XX

Arhit

 

N

18

353. 

Chişinău

str. Puşkin, nr.17

Vilă urbană a lui

Semigradov

1890

Arhit

N

19

375. 

Chişinău,

str. Puşkin, 11

Vilă urbană

sf. sec. XIX

Arhit

N

20

235.

Chişinău

Str. Puşkin, nr.11

Complexul de clădiri ale fostei clinici de hidroterapie a medicului Tumarkin

sf. sec. XIX-încep. Sec.XX

Arhit

Artă Ist

N

21

41. 

Chişinău

str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, nr. 9

Casa editorului Kaşevski

încep. sec. XX

Ist

Arhit

 

N

22

223. 

Chişinău

str. Mitropolit G Bănulescu-Bodoni, 33

Clădirea fostei şcoli reale nr. 2 fondată de M. V. Karcevski

1901

Arhit

Ist

 

N

23

256. 

Chişinău

str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, nr. 10

Conac urban

jum. a II a sec.XIX

Arhit

 

N

24

257. 

Chişinău

str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, nr. 17

Conac urban

încep. sec. XX

Arhit

 

N

25

258. 

Chişinău

str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, nr. 35

Conac urban

Ianoşevschi

 

anii 50-60 ai

sec. XIX

 

Arhit

 

N

26

259. 

Chişinău

str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, nr. 53

Conac urban

sf. sec. XIX

Arhit

 

N

27

279. 

Chişinău

str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, nr. 16

Edificiul pentru funcţii social-politice

sf. sec. XIX

Arhit

 

 

28

309.

 

Chişinău

Str. N.Dimo, nr. 2

Paraclis comemorativ voluntarilor bulgari şi ruşi

 

Artă

Ist

N

29

173. 

Str. Tighina, 50

Casă individuală

sf. sec. XIX

Arhit

 

N

30

282. 

 

Chişinău

str. Tighina,6

Edificiu pentru funcţii social-politice

anii 30

sec. XX

Arhit

 

N

 

31

29. 

Chişinău

str. Sfatul Ţării, nr.23

Casa arhitectului A. I. Bernardazzi

jum. a II-a a sec. XIX

Ist

Arhit

N

32

95. 

Chişinău

str. Sfatul Ţării, nr.34

Casă de raport

sf. sec. XIX

Arhit

 

N

33

264. 

Chişinău

str. Sfatul Ţării, nr.37

Conac urban

jum II-a sec. XIX

Arhit

 

N

34

265. 

Chişinău

str. Sfatul Ţării, nr.59

Conac urban

jum. a II a sec. XIX

Arhit

N

35

376. 

Chişinău

str. Sfatul Ţării, 2

Vilă urbană

 

anii 30 sec. XX

Arhit

 

N

36

377. 

Chişinău

Str. Sfatul Ţării, nr.35

Vilă urbană

anii 30 sec. XX

Arhit

 

N

37

380. 

Chişinău

str. Sfatul Ţării, nr.55

Vilă urbană

încep. sex. XX

Arhit

N

38

354. 

Chişinău

str. Sfatul Ţării, nr.61

Vilă pentru două familii

1930

Arhit

N

 

 

 

 

 

 

 

39

73 

Chişinău, str. M. Eminescu, nr. 1

Casă de raport

sec. XIX - încep. sec.XX

Arhit

N

40

74

Chişinău, str. M. Eminescu, nr.34

Casă de raport

sf. sec. XIX-înc. sec. XX

Arhit

N

41

75 

Chişinău, str. M. Eminescu, nr.50

Casă de raport cu pasaj şi cu magazie la parter

încep. sec. XX

Arhit

N

42

117 

Chişinău, str. M. Eminescu, nr.4

Casă individuală

sf. sec. XIX

Arhit

Artă

N

43

118 

Chişinău, str. M. Eminescu, nr.7

Casă individuală

sf. sec. XIX

Arhit

N

44

119 

Chişinău, str. M. Eminescu, nr.15

Casă individuală

sf. sec. XIX

Arhit

Artă

N

45

120 

Chişinău, str. M. Eminescu, nr.21

Casă individuală

sf. sec. XIX

Arhit

N

46

121 

Chişinău, str. M. Eminescu, nr.30

Casă individuală

sf. sec. XIX

Arhit

Artă

N

47

122 

Chişinău, Str. M. Eminescu, nr.32

Casă individuală

sf. sec. XIX

Arhit

N

48

123 

Chişinău, str. M. Eminescu, nr.42

Casă individuală

sf. sec. XIX

Arhit

N

49

124 

Chişinău, str. M. Eminescu, nr.48

Casă individuală

anii 30 sec. XX

Arhit

N

50

249 

Chişinău, str. M. Eminescu, nr.52

Conac urban Inglezi

1873-1675

Arhit

Ist

N

51

359 

Chişinău, str. M. Eminescu, nr.13 A

Vilă urbană

 

încep. sec. XX

Artă

Arhit

N

52

360

Chişinău, str. M. Eminescu, nr.33

Vilă urbană

anii 30 sec. XX

 

 

53

361

Chişinău, str. M. Eminescu, nr.34

Vilă urbană

încep. sec. XX

Arhit

Artă

N

54

362

Chişinău, str. M. Eminescu, nr.36

Vilă urbană

anii 30 sec. XX

Arhit

N

55

363

Chişinău, str. M. Eminescu, nr.51

Vilă urbană

sf. sec. XIX

Arhit

N

 

 

 

 

 

 

 

56

32. 

 

Chişinău

bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.132

Casa în care a locuit cântăreaţa de muzica populară Tamara Ciobanu

 

Arhit

Ist

N

57

192. 

Chişinău

bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.81

Clădirea fostei Bănci Publice Urbane (din 1978 Sala cu orgă)

1892-1901

Artă

Arhit

N

58

193. 

Chişinău

bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.168

Clădirea fostei camere fiscale  (în prezent Universitatea Tehnică, blocul central).

 

Artă

Arhit Ist

N

59

202.

Chişinău

bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.83

Clădirea fostei Dume Orăşăneşti

1901

Arhit Ist

N

60

240.

Chişinău

Bd. Ştefan cel Mare, nr.163

Complexul de cădiri a spitalului de boli infecţioase, fondat de medicul Toma Ciorbă

1986-1932

Arhit

Ist

N

61

281. 

 

Chişinău

bd. Ştefan cel Mare, nr.148

Edificiu pentru funcţii social-politice

1840

 

Arhit

Artă Ist

N

 

62

324. 

Chişinău

bd. Ştefan cel Mare, 79

Teatrul Naţional de Dramă „M. Eminescu"

1930-1954

Artă

Arhit

N

63

348. 

Chişinău

Bd. Ştefan cel Mare, nr.167

Vila urbană în care a locuit muzicologul, pedagogul V. P. Gutora

sf. sec. XIX-încep. XX

Ist

Arhit

 

N

64

349. 

Chişinău

bd. Ştefan cel Mare, nr.115

Vila urbană a lui V. Herţa

1906

Arhit

Ist

N

65

350. 

Chişinău

bd. Ştefan cel Mare, nr.113

Vila urbană M. Kligman

Încep. sec. XX

Arhit

Ist

N

66

241. 

 

 

Chişinău

bd. D. Cantemir nr. 150

(actual str. Columna, 150)

Complexul de clădiri ale fostului spital evreesc

sf. sec. XIX - încep. sec. XX

Artă

Arhit

Ist

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

320.

str. Habad-Liubavici, 8-10

Sinagoga Sticlarilor

mijl. sec. XIX

Ist

Arhit

N

 

 

 

 

 

 

 

68

38

Chişinău

str. A.Mateevici, 62

Casa arhitectului Cupcea

sf. sec. XIX

Ist

Arhit

N

69

46

Chişinău

str. A.Mateevici, 35

Casa în care a locuit poetul-preot A. Mateevici

1988

Arhit

Ist

N

70

47 

Chişinău,

str. A.Mateevici, 37

Casa în care, în anii 1945-1951, a locuit compozitorul Ştefan Neaga

 

Ist

Arhit

N

71

53 

Chişinău,

Str. A.Mateevici, 27

Casa în care a locuit folcloristul Petre Ştefanucă

anii 30 ai sec. XX

Ist

Arhit

N

72

88 

Chişinău,

Str. A.Mateevici, 29

Casă de raport

sf. sec XIX

Arhit

 

N

73

155 

Chişinău

str. A.Mateevici, 25

Casă individuală

încep. sec. XX

Arhit

 

N

74

156 

Chişinău

str. A.Mateevici, 46

Casă individuală

încep. sec. XX

Arhit

 

N

75

157 

Chişinău,

str. A.Mateevici, 50

Casă individuală

încep. sec. XX

Arhit

 

N

76

158 

Chişinău,

Str. A.Mateevici, 67

Casă individuală

încep. sec. XX

Arhit

N

 

 

 

 

 

 

 

77

191. 

 

Chişinău

str. A.Mateevici, 87

 

Clădirea fostului azil pentru bărbaţi, fondat de principesa Eufrosinia Veazeamschi, unde la 12 decembrie 1917 a fost proclamată Republica Democratică Moldovenească.

jum. a sec. XIX

Arhit

Ist

N

78

195 

 

Chişinău,

str. A.Mateevici, 60-A

Clădirea fostului castel de apă cu foişor de foc

jum. a II a sec. XIX

Arhit

Ist

N

 

79

207 

Chişinău,

str. A.Mateevici, 85

Clădirea fostului gimnaziu pentru fete, fondat de baronesa I. A. Von Gheiking

Sf. sec. XIX

Arhit

Ist

N

80

255

Chişinău,

str. A.Mateevici, 31

Conac urban

încep. sec. XX

Arhit

 

N

81

352

Chişinău,

str. A.Mateevici, 79

Vilă inginerului Pronin (fragment)

 

Arhit

N

82

368 

Chişinău,

str. A.Mateevici, 23

Vilă urbană

sec. XX

Arhit

 

N

83

369 

Chişinău,

str. A.Mateevici, 65

Vilă urbană

încep. sec. XX

Arhit

N

84

370 

Chişinău,

str. A.Mateevici, 69

Vilă urbană

anii 30 sec. XX

Arhit

N

85

371 

Chişinău,

str. A.Mateevici, 74

Vilă urbană

II jum sec. XIX

Arhit

N

86

373. 

 

Chişinău

str. Mateevici, nr. 119

Vilă urbană

 

anii 30 sec. XX

Arhit

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

87

36. 

Chişinău

Str. 31 August 1989, nr. 123

Casa în care a locuit omul de stat Anatol Corobceanu.

 

Ist

Artă

 

88

100. 

Chişinău

str. 31 August 1989, nr.139

Casă de raport

 

încep. sec. XX

Arhit

 

N

89

101. 

Chişinău

str. 31 August 1989, nr. 93

Casă de raport

sf. sec. XIX - încep. sec.XX

Arhit

 

N

 

 

 

 

 

 

 

90

175. 

 

Chişinău

str. 31 August 1989, nr. 15

Casă individuală

 

sf. sec. XIX

 

Arhit

 

N

 

91

176. 

Chişinău

str. 31 August1989, nr. 40

Casă individuală

sf. sec. XIX

Arhit

 

N

92

205. 

Chişinău

str. 31 August 1989, nr. 115

Clădirea fostului gimnaziu pt fete, fondat de principesa N.Dadiani ( în prezent Muzeul de Artă)

sf. sec. XIX - încep. sec.XX

Arhit

Artă Ist

N

93

214. 

Chişinău

str. 31 August 1989, nr. 78

Clădirea fostului

Seminar teologic

sf. sec. XIX

Arhit

Ist

N

94

268. 

Chişinău

str. 31 August 1989, nr. 100

Conac urban

Ghica-Comăneşti V. V. Cristi

anii 70

sec. XIX

 

 

95

382. 

 

Chişinău

str. 31 August 1989, nr. 95

Vilă urbană

 

Anii 30

sec. XX

Arhit

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

96

35. 

Chişinău, str. Mitropolitul Varlaam, 75

Casa în care a locuit scriitorul Alexandru Cosmescu

 

Ist

N

 

 

 

 

 

 

 

 

97

183. 

Chişinău

str. Mitropolit Dosoftei 130

Casă cu pasaj comun

încep. sec. XX

Arhit

N

98

237. 

Chişinău

str. Mitropolitul Dosoftei, 138 (actual Columna, 169)

Compluexul de clădiri ale fostei societăţi anonime belgiene „Tramvai"

încep. sec. XX

 

Arhit

Ist

 

N

 

 

 

 

 

 

 

99

40. 

Chişinău

str. Bucureşti nr. 63

Casa în care a locuit pictorul Moisei Gamburd

sf. sec. XIX

Ist

Arhit

 

100

48. 

Chişinău

Str. Bucureşti nr. 52

Casa sculptorului Alexandru Plămădeală

 

sf. sec. XIX

Ist

 

N

101

109. 

Chişinău

str. Bucureşti nr. 9

Casă individuală

sf. sec. XIX

Arhit

 

N

102

110. 

 

Chişinău

str. Bucureşti nr. 46

Casă individulă

încep. sec. XX

Arhit

N

103

178. 

Chişinău

str. Bulgară nr. 28

Casă individuală

încep. sec. XX

Arhit

 

N

104

179. 

Chişinău

str. Bucureşti nr. 31

Casă cu pasaj comun

sf. sec. XIX

Arhit

 

N

105

180. 

Chişinău

str. Bucureşti nr. 34

Casă cu pasaj comun

1899

Arhit

 

N

106

197.

 

Chişinău

str. Bucureşti nr. 116

Clădirea fostei clinici de boli oftalmice pentru copii, fondată de medicaul Iulia Kviatkovski.

încep. sec. XX

Ist

 

N

 

107

206. 

Chişinău

str. Bucureşti nr. 64 (64/2)

Clădirea fostului gimnaziu pentru fete, fondat de Zemstva basarabeană

1880

Arhit

Ist

N

108

243. 

Chişinău

str. Bucureşti nr. 62

Conacul urban

Pisarjevski

jum. a II a sec. XIX

Arhit

Ist

N

109

244. 

Chişinău

Str. Bucureşti nr. 62

Conacul urban

Râşcanu-Derojinski (reconstruit în anii 50 ai sec. XX pentru sediul Guvernului R.S.S.M.)

 

Arhit

Ist

N

110

245. 

Chişinău

str. Bucureşti nr. 92

Conac urban Dolivo-Dobrovolski

jum. a II a sec. XIX

Arhit

Ist

N

111

357. 

Chişinău

str. Bucureşti nr. 76

Vilă urbană

încep. sec. XX

Arhit

Artă

N

112

66. 

Chişinău

str.Bucureşti nr. 30

Casă de raport

1899

Arhit

 

N

113

67. 

 

Chişinău

str. Bucureşti, nr 35

Casă de raport

 

încep. sec. XX

Arhit

 

N

 

114

68.

Chişinău

str. Bucureşti nr. 60

Casă de raport

1899

Arhit

 

N

115

69.

Chişinău

str. Bucureşti nr. 67

Casă de raport cu magazin la parter

încep. sec. XX

Arhit

Ist

N

116

347. 

Chişinău

str. Bucureşti nr. 72

Vilă urbană

1930

Arhit

 

N

 

 

 

 

 

 

 

117

45. 

Chişinău

str. A. Şciusev, 111

Casa în care a locuit cîntăreaţa de operă Lidia Lipovski

 

Ist

Arhit

N

118

50. 

Chişinău

Str. A. Şciusev, nr.77

Casă în care s-a născut şi a locuit în anii 1873-1897 arhitectul

A. Sciusev

sf. sec. XIX

Ist

 

N

119

97. 

Chişinău

str. A. Şciusev, 44

Casă de raport

încep. sec. XX

Arhit

 

N

120

98. 

Chişinău

str. A. Şciusev, 53

Casă de raport

sf. sec. XIX

Arhit

 

N

121

99. 

 

Chişinău

str. A. Şciusev, 62

Casă de raport cu magazie la parter

 

jum. a II a sec. XIX

Arhit

 

N

 

122

163. 

Chişinău

str. A. Şciusev, 52

Casă individuală

sf. sec. XIX

Arhit

 

N

123

164. 

 

Chişinău

str. A.Sciusev , nr. 76

Casă individulă

sf. sec. XIX

Arhit

N

124

165. 

 

Chişinău

str. A. Şciusev, 81

Casă individuală

sf. sec. XIX

Arhit

 

N

125

166. 

Chişinău

str. A. Şciusev, 82

Casă individuală

sf. sec. XIX

Arhit

 

N

126

167. 

Chişinău

str. A. Şciusev, 97

Casă individuală

sf. sec. XIX

Arhit

 

N

127

168. 

Chişinău

str. A. Şciusev, 99

Casă individuală (proprietatea lui P. Halippa)

sf. sec. XIX

Arhit

N

128

169. 

 

Chişinău

Str. A. Şciusev, nr.125

Casă individuală

 

sf. sec. XIX

 

Arhit

 

N

129

200. 

Chişinău

str. A. Şciusev, nr.103

Clădirea fostei conduceri a Zemstvei guberniale a Basarabiei

sf. sec. XIX

Arhit

Artă Ist

N

130

216. 

Chişinău

str. A. Şciusev, nr.31

Clădirea fostei şcoli

1913-1917

Arhit

Ist

N

131

266. 

Chişinău

str. A. Şciusev, nr.47

Conac urban

încep. sec. XX

Arhit

 

N

132

381.

Chişinău

str. A. Şciusev, 117

Vilă urbană

anii 30 sec.XX

Arhit

 

N

 

 

 

 

 

 

 

133

52

Chişinău

str. M.Kogălniceanu, 60

Casă inginerului Serbov

sf. sec. XIX

Ist

Arhit

N

134

81 

Chişinău,

str. M.Kogălniceanu, nr. 3

Casă de raport

sf. sec. XIX

Arhit

N

135

82 

Chişinău,

str. M.Kogălniceanu, 20

Casă de raport

încep. sec. XX

Arhit

N

136

83

Chişinău,

str. M.Kogălniceanu, nr. 22

Casă de raport

sf. sec. XIX-înc. sec.XX

Arhit

N

137

84

Chişinău,

str. M.Kogălniceanu, 36-A

Casă de raport

anii 30 ai sec. XX

Arhit

N

138

85

Chişinău,

str. M.Kogălniceanu, 44

Casă de raport

încep. sec. XX

Arhit

N

139

142 

Chişinău,

str. M. Kogălniceanu, nr.30

Casă individuală

încep. sec. XX

Arhit

N

140

143 

Chişinău,

str. M.Kogălniceanu, nr.49

Casă individuală

 

Arhit

Artă

N

141

144 

Chişinău,

str. M.Kogălniceanu, nr.52

Casă individuală

încep. sec. XX

Arhit

Artă

N

142

148 

 

Chişinău,

str. M.Kogălniceanu, nr.92

Casă individuală

 

jum. a II a sec. XIX

Arhit

Artă

N

143

184

Chişinău,

str. M. Kogălniceanu, nr.11

Casă cu pasaj

Sf. sec. XIX

Arhit

N

144

201

Chişinău

str. M. Kogălniceanu, nr. 63

Clădirea fostei conduceri guberniale

încep. sec. XX

Artă

Ist

N

145

222 

Chişinău,

str. M. Kogălniceanu, 65

Clădirea fostei şcoli reale (în prezent Universitatea de Stat blocul central)

anii 70 ai sec. XIX

Arhit

Ist

N

146

230 

Chişinău,

str. M. Kogălniceanu, 82

Clădirea Muzeului zoo-agricol şi de meşteşuguri populare (în prezent Muzeul de Etnografie şi Istorie Naturală)

1906

Arhit

Ist

N

147

239 

Chişinău

str. M. Kogălniceanu, 67

Complexul de clădiri ale fostei Şcoli teologice. Biserica « Întîmpinarea Domnului »

1880

Arhit

Ist

N

148

275 

Chişinău,

str. M. Kogălniceanu, nr. 39

Edificiu pentru funcţii social culturale, în care s-a aflat Şcoala  "Belle Arte"

încep. sec. XX

Ist

Arhit

N

149

276 

Chişinău

str. M. Kogălniceanu, nr. 72

Edificiu pentru funcţii social-culturale

jum. A II a sec. XX

Arhit

 

N

150

277 

Chişinău 

str. M. Kogălniceanu, nr. 90

Edificiu pentru funcţii social-culturale

sf. sec. XIX

Arhit

 

N

151

366 

Chişinău,

str. M. Kogălniceanu, nr. 50

Vilă urbană

anii 30

sec. XX

Arhit

N

 

 

 

 

 

 

 

152

56 

Chişinău

str.Alexandru cel Bun, nr. 2

Casă de raport

sf. sec. XIX-încep. sec.XX

Ist

 

N

153

57. 

Chişinău

str. Alexandru cel Bun, nr 3A

Casă de raport

sf. sec. XIX-încep. sec.XX

Arhit

N

154

59 

Chişinău

str. Alexandru cel Bun, nr.19

Casă de raport

încep. sec. XX

Arhit

N

155

60. 

Chişinău

str. Alexandru cel Bun, nr.23

Casă de raport

sf. sec. XIX

Arhit

N

156

61. 

Chişinău

str. Alexandru cel Bun, nr.47

Casă de raport

jum. a II sec. XIX

Arhit

N

157

64. 

Chişinău

str. Alexandru cel Bun, 117

Casă de raport

sf. sec. XIX

Arhit

N

158

105. 

 

 

Chişinău

str. Alexandru cel Bun, nr.144

Casă individuală

 

sf. sec.XIX

Arhit

 

N

 

159

242 

Chişinău

str. Alexandru cel Bun, nr.38

Conacul urban Zoti

jum. a II sec. XIX

Arhit

Ist

N

 

 

 

 

 

 

 

160

43. 

 

Chişinău

str. A. Bernardazzi  nr. 97

Casa lui M. V. Karcevski

 

încep. sec. XX

Ist

Arhit

N

 

161

106. 

Chişinău

str. A. Bernardazzi nr. 62

Casă individuală

încep. sec. XX

Arhit

 

N

162

107. 

Chişinău

str. A. Bernardazzi nr. 64

Casă individuală

încep. sec. XX

Arhit

 

N

163

108. 

Chişinău

str. A. Bernardazzi nr. 95

Casă individuală

încep. sec. XX

Arhit

 

N

164

356. 

Chişinău

str. A. Bernardazzi nr. 52

Vilă urbană

anii 30 sec. XX

Arhit

 

N

 

 

 

 

 

 

 

165

93.

Chişinău

str. Vlaicu Pârcălab, 57

Casă de raport

anii 30 sec. XX

Arhit

 

N

166

194. 

Chişinău

str. Vlaicu Pârcălab, 17

Clădirea fostei Camere Guberniale de Revizie.

încep.sec. XX

Arhit

 

N

167

199. 

Chişinău

str. Vlaicu Pârcălab, nr.45

Clădirea fostei comunităţi a surorilor medicale „Crucea Roşie" a mănăstirii Hârbovăţ

încep.sec. XX

Arhit

Ist

N

168

208. 

Chişinău

str. Vlaicu Pârcălab, 48

Clădirea fostei judecătorii de district

anii 70-80 ai sec. XX

Arhit

Ist

N

169

374. 

Chişinău

str. Vlaicu Pârcălab, nr.39

Vilă urbană

anii 30 sec. XX

Arhit

 

N

 

 

 

 

 

 

 

170

33.

 

Chişinău

str. Nicolae Iorga, 15-A

Casa în care a locuit plasticianul Sergiu Ciocolov

 

Ist

 

N

 

171

86

Chişinău

str. N. Iorga, 12

Casă de raport

încep. sec. XX

Arhit

N

172

136

Chişinău,

str. N. Iorga, 4

Casă individuală

 

sf. sec. XIX - încep. sec.XX

Arhit

N

173

137

Chişinău,

str. N. Iorga, 10

Casă individuală

 

sf. sec. XX

Arhit

N

174

138 

Chişinău,

str. N. Iorga, 14

Casă individuală

 

încep. sec. XX

Arhit

N

175

203

Chişinău

str. N. Iorga, 15

Clădirea veche a fostului gimnaziu pentru băieţii nr.2

încep. sec. XIX

Arhit

Ist

N

176

251

Chişinău,

str. N. Iorga, 20

Conac urban

încep. Sec. XX

Arhit

N

177

365

Chişinău,

str. N. Iorga, 24

Vilă urbană

II jum. sec XIX

Arhit

N

178

78.

Chişinău,

şos. Hânceşti, 105

(str. actuală V. Alecsandri, 105)

Casă de raport

1910

Arhit

 

N

179

132

Chişinău,

şos. Hânceşti, 37

(str. actuală V. Alecsandri, 37)

Casă individuală

sf. sec. XIX

Arhit

 

N

180

133

Chişinău,

şos. Hânceşti, 77

(str. actuală V. Alecsandri, 37)

Casă individuală

sf. sec. XIX - încep. sec.XX

Arhit

 

N

181

134 

 

Chişinău,

şos. Hânceşti, 88

( str. Habad-Liubavici, 5)

Casă individuală

 

Sf. sec. XIX - încep. sec.XX

Arhit

 

N

182

135

Chişinău,

şos. Hânceşti nr. 111

(str. V. Alecsandri, 111)

Casă individuală

sf. sec. XIX - încep. sec.XX

Arhit

 

N

183

232 

Chişinău,

şos. Hânceşti nr. 14

(str. actuală V. Alecsandri, 14)

Complexul de clădiri a fostului azil pentru bătrâni „Frăţia Alexandru Nevski". Biserica „Bucuria Tuturor Sfinţilor"

1867-încep. sec XX

Arhit

Ist

N

184

236

Chişinău

şos. Hânceşti nr. 68

(str. actuală V. Alecsandri, 68)

Complexul fostei sinagogi cu azilul pentru bătrâni

sf. sec. XX

Arhit

Ist

N

185

274. 

 

Chişinău,

şos. Hânceşti, nr. 115

(str. actuală V. Alecsandri, 115)

Edificiu pentru funcţii social-culturale cu magazin la parter

sf. sec. XIX

Arhit

 

N

 

186

364 

Chişinău,

şos. Hânceşti, nr.51

(str. actuală V. Alecsandri, 51)

Vilă urbană

încep. sec. XX

Arhit

 

N

187

103 

Chişinău

şos. Hînceşti, 24

(V. Alecsandri, nr.24)

Casă individuală

sf.sec.XIX

 

Arhit

N

 

 

 

 

 

 

 

188

79 

Chişinău,

str. Ismail nr.17

Casă de raport

jum. a II a sec. XIX

Arhit

N

189

80 

Chişinău,

str. Ismail nr.44

Casă de raport

jum. a II a sec. XIX

Arhit

N

190

219 

Chişinău,

str. Ismail nr.46

Clădirea fostei şcoli de meserii

 

sf. sec. XIX

Arhit

Ist

N

 

 

 

 

 

 

 

191

248. 

 

Chişinău

str. M. Cebotari nr.6

Conac urban

 

sf. sec. XIX - încep. sec.XX

Arhit

Ist

N

 

192

358.

Chişinău

Str. M. Cebotari nr.5

Vilă urbană

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

193

70.

Chişinău

bd. D. Cantemir (Columna) nr. 48

Casă de raport

încep. sec. XX

Arhit

 

N

194

112. 

Chişinău

bd. D. Cantemir (Columna), nr. 83

Casă individuală

încep. sec. XX

Arhit

 

N

195

246. 

Chişinău

bd. D. Cantemir (Columna),  nr.106

Conac urban Catargi

1821-1823

Arhit

Ist

N

196

247. 

Chişinău

bd. D. Cantemir (Columna), nr. 110

Conac urban Nazarov

sf. sec. XIX

Arhit

Ist

N

197

273. 

Chişinău

bd. D. Cantemir (Columna) nr. 72

Edificiu pentru functii social-culturale

sf. sec. XIX

Arhit

 

N

198

181. 

Chişinău

str. T.Ciorbă, nr. 5-7

Casă cu pasaj comun

 

încep. sec. XX

Arhit

 

N

199

182. 

Chişinău

str. T.Ciorbă, nr. 14

Casă cu pasaj comun

 

încep. sec. XX

Arhit

 

N

 

 

 

 

 

 

 

200

76 

Chişinău,

str. A. Hîjdeu nr. 71

Casă de raport cu magazie la parter

încep. sec. XX

Arhit

 

N

201

130 

Chişinău,

str. A. Hîjdeu, 93

(str. A. Hîjdeu, 89-91)

Casă individuală

jum. a. II a sec. XIX

Arhit

 

N

202

131 

Chişinău,

str. A. Hîjdeu, 122

Casă individuală

jum. a. II a sec. XIX

Arhit

 

N

 

 

 

 

 

 

 

203

125 

Chişinău,

str. Galbenă, 1

Casă individuală

anii 30 ai sec. XX

Arhit

N

204

126

Chişinău,

str. Galbenă nr.1

Casă individuală

sf. sec. XIX - încep. sec.XX

Arhit

N

205

127 

Chişinău,

str. Galbenă, 3

Casă individuală

încep. sec. XX

Arhit

N

206

128 

Chişinău,

str. Galbenă, 5

Casă individuală

 

Arhit

N

207

129 

Chişinău

str. Galbenă, 8

Casă individuală

anii 30 ai sec. XX

Arhit

N

208

149 

Chişinău,

str. S. Lazo, nr.6

Casă individuală

sf. sec. XIX-încep. sec.XX

Arhit

 

N

209

150 

Chişinău,

str. S. Lazo nr.19

Casă individuală

sf. sec. XIX

Arhit

 

N

210

253 

Chişinău,

str. S. Lazo nr.14

Conac urban

sf. sec. XIX

Arhit

 

N

211

351 

Chişinău

str. S. Lazo nr.7

Vila urbană a lui A.S. Mimi

II jum. sec. XX

Arhit

Ist

N

 

 

 

 

 

 

 

212

89. 

Chişinău,

str. V. Micle, 5

Casă de raport

anii 30 ai sec. XX

Arhit

N

213

160. 

Chişinău

str. V. Micle, nr. 2

Casă individuală

sf. sec. XIX

Arhit

N

 

 

 

 

 

 

 

214

186 

Chişinău,

sos. Munceşti, 46

Cimitir cu complexul de monumente

sec. XVIII-XX

Ist

Arhit

Artă

N

215

187. 

Chişinău

str. Trandafirilor, nr.11

Cimitir cu complexul de monumente

 

Ist

Artă

N

216

188. 

 

Chişinău

str. Trandafirilor 11

Cimitir cu complexul de monumente

 

Ist

Artă

N

 

217

31 

Chişinău,

str. B.Petriceicu-Haşdeu, 2

Casa lui Mihalache Caţica, în care a activat Loja masonă „Ovidiu-25"

încep. sec. XIX

Ist

Arhit

N

218

217 

Chişinău,

str. B.Petriceicu-Haşdeu, 4

Clădirea fostei şcoli

încep. sec. XX

Arhit

Ist

N

219

37.

 

Chişinău

str. Cupcea, 1

Casa actorului Valeriu Cupcea

 

Ist

 

N

 

220

51. 

Chişinău

str. Anton Pann, nr.19

Casa-muzeu « A.S. Puşkin »

1973

Ist

N

221

65. 

Chişinău

str. Armenească, 96

Casă de raport

1901

Arhit

 

N

222

54.

 

Chişinău

str. Nucarilor nr.2

Casa poetului Petru Zadnipru

anii 50

sec.XX

Ist

 

N

 

223

55.

 

Chişinău

str. Zaikin, 7

Casa în care a locuit atletul Ivan Zaikin

anii 50

sec.XX

Ist

 

N

 

224

174. 

Chişinău

str. A. Vlăhuţă, nr.5

Casă individuală

anii 80 ai sec. XIX

Arhit

 

N

225

185. 

 

Chişinău

str.Circului, 6 (16)

Cimitir cu complexul de monumente

sec. XVIII-XX

IstArhitArtă

N

 

226

189.

 

Chişinău

str. Milano, 1

Cimitir cu complexul de monumente

 

 

Ist

Artă

N

 

227

190. 

Chişinău

str. Doina, 189

Cimitir cu complexul de monumente

 

Ist

Artă

 

228

209 

Chişinău

str. Iacob Hâncu, nr. 4

Clădirea fostului han

încep. sec. XIX

Arhit

N

229

210. 

Chişinău

str. Gr. Ureche, nr.2

Clădirea fostei mori cu aburi

încep. sec. XX

Arhit

Ist

N

230

211. 

Chişinău

str. Moara Roşie, nr.5

Clădirea fostei mori cu aburi, numită „Roşie"

sf. sec. XIX

Arhit

Ist

N

231

220 

Chişinău

str. Avram Iancu, nr. 29

Clădirea fostei şcoli primare

jum. I a sec. XIX

Arhit

Ist

N

232

234. 

Chişinău

str. Calea Orheiului, 79

(str. Calea Orheiului, 90)

Complexul de clădiri ale hergheliei

încep. sec. XX

Arhit

Ist

N

233

355. 

Chişinău

str. Malina Mare, 39

Vila urbana a lui M. Karcevski

1897-1898

Arhit

N

234

367. 

 

Chişinău

str. A. Plămădeală, 2

Vilă urbană

 

anii 30 sec. XX

Arhit

 

N

 

235

383. 

Chişinău

str. Timiş, 3

Vilă urbană

anii 30 ai sec. XX

Arhit

 

N

236

384. 

Chişinău,

str-la Z. Arbore, 4

Vilă urbană

Anii 30

sec. XX

Arhit

 

N

 

Notă:  

Plăcuţele colorate verde - au fost confecţionate în prima etapă

Plăcuţele colorate roşu - sunt confecţionate dar la moment nu sunt montate, în timpul apropiat vor fi montate

Placuţa cu nr. 267, care lipseşte din tabel, dar a fost confecţionată în 1 etapă n-a fost instalată din cauza că edificiul a fost demolat