Informaţie privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii iunie 2022 de către IPLT „Gaudeamus”

   399