Informația privind cheltuielile executate pe parcursul lunilor ianuarie-noiembrie 2017 de către Centrul Militar Municipal

   1457