Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii decembrie 2022, ISAP Cantina „ADOLESCENȚA”

   790