În municipiul Chişinău începe sezonul de încălzire 2007 – 2008

   2317

În legătură cu stabilirea temperaturii medii a aerului exterior de plus 8 grade C pe parcursul a 3 zile, primarul general Dorin Chirtoacă a dispus deschiderea sezonului de încălzire 2007 - 2008 în municipiul Chişinău.

Potrivit dispoziţiei primarului general, SA „Termocom" şi SA „Apă-canal Chişinău" vor asigura conectarea obiectivelor din sfera învăţământului, a fondului locativ şi cele curative la sistemul centralizat de termoficare în baza paşapoartelor tehnice şi bonurilor de conectare, începând cu 15 octombrie curent. Totodată, Preturile de sector, Direcţia generală educaţie, tineret şi sport, Direcţia sănătăţii, Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare, gestionarii fondului locativ de orice formă de proprietate şi alţi consumatori de energie termică, vor asigura executarea lucrărilor de conectare a sistemului de termoficare şi vor informa săptămânal Primăria municipiului Chişinău despre mersul conectării la agentul termic.

Responsabil de executarea prevederilor dispoziţiei respective a fost desemnat viceprimarul Igor Lupulciuc.

          Direcţia Relaţii Publice a                                 14.10.2007

          Primăriei mun. Chişinău