Pagina oficială a Municipiului Chișinău

În blocurile de locuințe nou construite din capitală vor fi instalate apometre inteligente, cu posibilitatea citirii indicilor de la distanță

   664

APL Chișinău adoptă noi măsuri în scopul în scopul eficientizării prestării serviciului public de apă și canalizare.

Astfel, în blocurile de locuințe nou construite din capitală urmează a fi instalate apometre inteligente, cu posibilitatea citirii datelor de la distanță. O decizie în acest sens a fost aprobată recent de Consiliul Municipal Chișinău.

Potrivit documentului aprobat, furnizorul de apă va solicita în avizele de branșare/racordare la rețeaua publică de alimentare cu apă și canalizare, clauze privind instalarea de către solicitant (dezvoltator) a contoarelor inteligente, tipul de apometru care urmează a fi instalat, conform modelelor aprobate și incluse în Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova.

Totodată, SA „Apă-canal Chișinău" va semna contracte individuale cu fiecare proprietar/locatar de apartament.