-
Resetare

Forumul Social Urban 2023 Chișinău

   3059
Primăria Municipiului Chișinău

Locul desfășurării:  Radisson Blu Leogrand Hotel 

Organizator: Primăria Municipiului Chișinău 

Descriere eveniment:  Forumul Social Urban Chișinău 2023 reprezintă o platformă de discuții deschisă și democratică, la care vor participa reprezentanți ai autorităților publice, organizații internaționale, organizații non-guvernamentale, asociații profesionale, companii care prestează servicii de importanță socială, investitori și parteneri de dezvoltare, dar și orice locuitor al Chișinăului, implicat social și interesat de viitorul orașului.

Scopul evenimentului este de a prelua cele mai bune practici europene, de a consolida experiențele și eforturile pentru dezvoltarea capitalei și sporirea beneficiilor pentru comunitatea locală, în conformitate cu scopul principal al Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, de a nu lăsa pe nimeni în urmă.

Agenda Forumului Social Urban Chișinău va fi organizată pe paneluri, unde vor fi abordate diverse tematici:

Cartografierea serviciilor sociale din municipiul Chișinău;

Oraș al coeziunii și bunăstării;

Oraș al oportunităților;

Oraș creativ;

Oraș al generațiilor;

Oraș sigur;

Oraș sănătos;

Oraș incluziv;

Oraș care învață;

Oraș eficient energetic.