Direcţia generală asistenţă socială și sănătate

  2880

Direcţia generală asistenţă socială şi sănătate 

Direcţia generală asistenţă socială şi sănătate este o subdiviziune structurală în subordinea administraţiei publice municipale, a cărei misiune constă în imbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor/familiilor, prin implementarea politicilor, strategiilor şi programelor naţionale/municipale în domeniul asistenţei sociale şi sănătăţii.

Direcţia generală este investită cu următoarele funcţii de bază:

1) implementarea politicilor, strategiilor şi programelor naționale în domeniul asistenței sociale şi de sănătate, în funcție de necesitățile identificate la nivel de municipiul Chișinău;

2) gestionarea, evaluarea şi monitorizarea activității instituțiilor/serviciilor instituite pe lângă Direcția generală precum şi în subordinea acesteia;

3) elaborarea, înaintarea strategiilor şi programelor municipale în domeniul asistenței sociale şi de sănătate Consiliului municipal Chișinău pentru aprobarea şi implementarea acestora;

4) asigurarea gestionării eficiente şi transparente a alocațiilor bugetare și administrarea patrimoniului;

5) angajarea personalului în conformitate cu legislația în vigoare;

6) prezentarea propunerilor de buget municipal Chișinău pentru domeniile de asistență socială şi de sănătate;

7) organizarea achizițiilor publice în funcție de necesitățile stabilite în conformitate cu prevederile Legii privind achizițiile publice;

8) colaborarea/cooperarea cu autoritățile, instituțiile, organizațiile publice și private.

 

Şef al Direcţiei generale: 

Șef adjunct al Direcției: Boris Gîlca.

Adresa juridică: str. Bucureşti nr. 53, sediul str. Bucureşti nr. 35.

anticamera: tel./fax (022) 228084; e-mail: anticamera@dgass.md

În cadrul Directiei generale sunt instituite 5 direcţii teritoriale de asistenţă socială:

1. Direcţia asistenţă socială Botanica - str. Nicolae Titulescu nr. 47, tel. 022 522899, şef al direcţiei Olaru Carolina;

2. Direcţia asistenţă socială Buiucani - str. Alba Iulia nr. 5/1, tel. 022 782900, şef al direcţiei Dorul Violeta;

3. Direcţia asistenţă socială Centru - str. Mihai Eminescu nr. 29, tel. 022 782912, şef al direcţiei Parancenco Eudochia;

4. Direcţia asistenţă socială Ciocana - bd. Mircea cel Bătrîn nr. 5/2, tel. 022 782906, şef al direcţiei Martîniuc Iuliana;

5. Direcţia asistenţă socială Rîşcani - bd. Grigore Vieru nr. 17, tel. 022 212087 şef al direcţiei Dubiţa Natalia.

Conform sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin, Direcţiile teritoriale de asistenţă socială asigură stabilirea dreptului la următoarele servicii/prestaţii de asistenţă socială:

1. Servicii de asistenţă socială comunitară:

- servicii de alimentare;

- servicii de îngrijire socială la domiciliu;

- servicii gratuite de frizerie;

- asistenţă umanitară,etc..

2. Servicii sociale specializate:

- serviciul social „Asistenţă Personală";

- serviciul social „Echipă Mobilă";

- serviciul social de suport monetar;

- servicii de reabilitare/recuperare;

- articole ortopedice şi mijloace ajutătoare tehnice, etc..

3. Prestaţii sociale:

- ajutor material;

- ajutor social/ajutor pentru perioada rece a anului;

- compensaţii pentru serviciile de transport;

- abonamente anuale pentru călătoria în transportul public urban şi suburban;

- compensaţii pentru organizarea funeraliilor veteranilor de război;

- acordarea taloanelor de călătorie în cadrul statelor CSI, etc.

 

Datele de contact ale angajaţilor din cadrul DGASS şi structurilor teritoriale din subordine 

 

 

 

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Citeste cu voce textul selectat WAY Linkuri WAY