Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Desfășurarea lucrărilor de reparație în cadrul instituțiilor din domeniul educațional

   938

Primăria Municipiului Chișinău informează că din totalul de 195 de instituții educaționale unde au fost prevăzute reparații în anul 2022, în 171 de unități lucrările au fost finalizate sau sunt în desfășurare. Pentru 8 instituții au fost semnate contractele pentru lucrări și urmează începerea reparației. Restul unităților sunt în proces de contestare sau la etapa de elaborare a caietului de sarcini.

Către data de 25 august, a. c, toate reparațiile urmează a fi finalizate, pentru ca de la 1 septembrie să fie reluat procesul de studii în regim obișnuit.

Informații în acest sens au fost prezentate luni, în cadrul ședinței operative săptămânale, de Andrei Pavaloi, șef adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport (DGETS).

Pentru reparații în 195 de instituții educaționale, școli și grădinițe, în acest an au fost alocați 169,5 mil. lei. Lucrările au început în luna iunie, a.c., în dependență de programul de activitate al unităților.

Cu referire la instituțiile de educație timpurie, informăm că în 92 de obiective au fost sau urmează a fi finalizate reparațiile. În 54 de IET lucrările sunt finalizate, 29 de unități sunt în proces de lucru, iar restul urmează să inițieze renovările în scurt timp. Suma alocată pentru IET în acest scop este de 30,4 mil. lei.

Pentru reparația a 7 instituții de învățământ primar au fost prevăzuți 1,7 mil. lei, iar pentru 16 unități gimnaziale și 3 instituții de învățământ special au fost alocați cca 7 mil. lei.

În 6 școli primare reparațiile sunt finalizate sau în desfășurare, iar pentru gimnazii și instituțiile de învățământ special, în 17 unități lucrările sunt în desfășurare sau finalizate, în celelalte 2 cazuri se așteaptă inițierea lucrărilor sau a fost reziliat contractul.

La capitolul instituții liceale, amintim că în anul curent beneficiază de reparații 51 de unități de profil, iar alocațiile bugetare în acest scop sunt de 37,8 milioane de lei. În 4 licee lucrările sunt finalizate, în 38 - lucrările continuă. Restul unităților sunt în proces de modificare a caietul de sarcini din cauza varierii prețurilor pentru materialele de construcții sau sunt în proces de contestare a procedurilor de licitații.  

Potrivit lui Andrei Pavaloi, la nivelul DGETS este creat un grup de lucru care monitorizează calitatea procesului de reparații și prezintă rapoarte săptămânal. De asemenea, lucrările de reparație sunt verificate de către direcțiile sectoriale educație.

Pe data de 25 august 2022 urmează a fi finalizate toate reparațiile în cadrul unităților din sfera educației, astfel ca procesul de studii la 1 septembrie să înceapă în regim normal în toate instituțiile școlare și preșcolare.

Șeful adjunct al DGETS a mai spus că anumite lucrări de reparații, mai puțin importante (lucrări minime sau din economiile create ca urmare a procedurilor de achiziții) vor putea fi realizate în paralel cu procesul educațional.