Decizia nr. 6/7 din 19 mai 2020 „Cu privire la corelarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2020 cu prevederile Legii nr. 61/2020”

   2105