Consiliul municipal Chişinău solicită Parlamentului instituirea unui moratoriu asupra Legii cu privire la anularea patentei de întreprinzător

   1846

Consiliul municipal Chişinău se va adresa către Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova cu solicitarea de a institui un moratoriu asupra Legii cu privire la anularea patentei de întreprinzător. Pe perioada moratoriului, autorităţile locale propun organizarea unor dezbateri cu participarea societăţii civile, autorităţilor centrale şi locale, deţinătorilor de patente pentru soluţionarea problemei.

Un proiect de decizie în acest sens afost adoptat astăzi în cadrul şedinţei Consiliului municipal Chişinău. Potrivit lui Eduard Muşuc, raportorul proiectului, autorităţile locale susţin în totaliate demersurile adresate de către deţinătorii de patente din municipiu. Consilierul Muşuc susţine că implimentarea acestei legi în municipiul Chişinău a adus grave prejudicii bugetului local, menţionând că potrivit datelor Direcţiei generale Finanţe şi Inspectoratului fiscal, deţinătorii de patente din capitală urmau să achite în anul curent în bugetul municipal taxe şi impozite de peste 20 mln lei.

          Direcţia Relaţii Publice a                                 01.11.2007

          Primăriei mun. Chişinău