Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Concurs național de arhitectură și urbanism

   3902

Primăria municipiului Chişinău, în parteneriat cu Ambasada Franţei din Republica Moldova și Agenţia de inspectare şi restaurare a monumentelor anunță lansarea Concursului național de arhitectură și urbanism de revalorizare a spațiului public din zona centrală a capitalei:

-         „Amenajarea zonei protejate, spaţiul pietonal - str. 31 august 1989, în perimetrul Grădina Publică Ştefan cel Mare și Sfânt, de la str. Maria Cebotari  până la strada Al. Puşkin";

-         „Amenajarea zonei neprotejate, spaţiul public - Circul din Chişinău şi zona adiacentă din bd. Renaşterii Naționale".

Scopul concursului este selectarea celui mai bun concept spațial-urbanistic pentru zonele protejate şi neprotejate, astfel ca în perspectivă aceste spaţii să fie parte a infrastructurii turistice a oraşului, reprezentative pe plan național și european. Mesajul este adresat tuturor arhitecţilor-urbanişti din Republica Moldova (instituţiilor de proiectare de stat şi private, studenţilor din mediul universitar antrenat în acest domeniu).

De asemenea, organizatorii mizează să atragă atenţia atât a specialiştilor în domeniul arhitecturii şi urbanismului, cât și a persoanelor fizice şi juridice licenţiate în domeniu, care sunt motivate în planificarea urbană şi dezvoltarea durabilă a oraşului.

Totodată, prin acest concurs se dorește deschiderea către o intervenție arhitectural-urbanistică de înaltă ținută, care să creeze o infrastructura reprezentativă și atractivă pentru publicul larg al noului mileniu, punând în valoare importantele monumente istorice ale capitalei precum sunt Grădina Publică Ştefan cel Mare și Sfânt, Muzeul Naţional de Istorie, Biblioteca Naţională, Muzeul Naţional de Artă a Moldovei - pentru zona protejată şi sediul Circului din Chişinău, bd. Renaşterii Naționale - pentru zona neprotejată. 

Astfel, prin reorganizarea spațială și funcțională, dar și prin dezvoltarea ofertei culturale și de loisir, după realizarea noilor proiecte, conform estimărilor autorilor se dorește atragerea unui public cât mai mare în aceste spaţii.

Proiectele schiţe vor fi selectate de un Juriu mixt (moldo-francez) alcătuit din 7 titulari + 2 supleanți.

PREMIILE CONCURSULUI

  • premiul I: o vizită de documentare şi formare în Franţa
  • premiul II: o vizită de documentare şi formare în Franţa
  • plus un Premiu special al Juriului.

CALENDARUL CONCURSULUI

 

Lansarea oficială a concursului

 3 martie 2016

 

 

Vizită în sit

 11 martie

 

Predare proiecte 

 11 aprilie, ora 16.00

 

Analiză preliminară proiecte (verificare )

 12 -18 aprilie

 

Jurizare proiecte

 18-19 aprilie

 

Anunț oficial câștigător  (conferință de presă cu juriul)

 19 aprilie 2016, ora 16.00

Materialele de participare la concurs pot fi prezentate la adresa: 

MD 2033, Chişinău, str. Sfatul Țării 8, Agenţia de inspectare şi restaurare a monumentelor

 - pentru informaţii suplimentare:   tel. 0(22) 233159, 069744593, airm.mc@gmail.com  Budeci Ion

 - pentru prezentarea materialelor: te. 079554365, stefanita.ion@gmail.com Ştefăniţă Ion

 

Direcţia Relaţii Publice,
Primăria mun. Chişinău