Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Viceprimarul Angela CUTASEVICI

  6362

 

Informaţie personală:

 • Nume: Cutasevici
 • Prenume: Angela
 • Data naşterii: 27.09.1972
 • E-mail: angelacutasevici@gmail.com 
 • Adresa de contact: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83, Chişinău 2012, Republica Moldova
 • Telefon: +373-20-15-93/+373-22-40-03. 

Experienţa profesională:

 • Noiembrie 2019 - prezent - viceprimar al municipiului Chișinău
 • 2018 - prezent (prin cumul) - metodist, U.P.S. „Ion Creangă", Catedra „Pedagogia învățământului primar" 
 • 2017 - 2019 - secretar de stat, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova 
 • Noiembrie 2017 - decembrie 2017 - Director adjunct pentru instruire, Liceul Teoretic „Ion Creangă", mun. Chişinău 
 • 2016 - 2017 - cadru didactic, Liceul Teoretic „Ion Creangă", mun. Chişinău
 • 1999 - 2016 - cadru didactic, Liceul Teoretic „Gh. Asachi", mun. Chişinău
 • 2006 - 2015 - Director adjunct, responsabil de treapta primară şi coordonator al activităţii metodice, Liceul Teoretic „Gh. Asachi", mun. Chişinău
 • 2009 - 2010 - Metodist, lector superior, (prin cumul), U.P.S. „Ion Creangă", Catedra „Pedagogia învățământului primar"
 • 2007 - 2008 - Lector superior, U.P.S. „Ion Creangă", Catedra „Pedagogia învățământului primar"
 • 2001 - 2003 - 2005-2006 - Şef catedră „Învățământ primar", Liceul Teoretic „Gh. Asachi", mun. Chişinău
 • 1991 - 1999 - Învățător, Școala medie nr. 24, mun. Chişinău  

Educație și formare:

 • 2011-2014 - Magistru în științe politice, Academia de Administrare Publică
 • 2007-2010 - Studii doctorale, Facultatea „Pedagogie generală", Institutul de Ştiințe ale Educației 
 • 1994-1999 - Licențiat, profesor de istorie, U.P.S. „I. Creangă", Facultatea de Istorie și Etnopedagogie
 • 1987-1991 - Studii medii de specialitate, Școala Pedagogică „Nadejda Krupskaia”, or. Călărași  
 • 1979-1987 - Studii medii incomplete, Școala medie, or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău  

Performanțe profesionale: 

 • Noiembrie 2019 - Membru al comisiei de evaluare externă a instituțiilor de învățământ general, ANACEC
 • 25.05.2018 - 28.08.2019 - Membrul Consiliului naţional pentru protecţia drepturilor copilului, Hotărâre de Guvern Nr. 491 din 23.05.2018
 • 17.10.2018 - 28.08.2019 - Membrul Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, Hotărâre de Guvern Nr. 1004 din 17.10.2018
 • 05.07. 2018 - 28.08.2019 - Membrul Consiliului consultativ pentru coordonarea Programului naţional în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei pentru anii 2014-2020, Hotărâre de Guvern Nr. 859 din 05.07.2018
 • 21.03. 2018 - 28.08.2019 - Membrul Consiliului coordonator pentru monitorizarea procesului de reabilitare a infrastructurii instituțiilor de învățământ, Dispoziție de Guvern Nr. 47 din 26.03.2018
 • 27 martie 2018 - Conferirea gradului de calificare Consilier de stat al Republicii Moldova de clasa a III-a
 • Iulie-august 2017 - Formator național în cadrul stagiilor de formare a cadrelor didactice privind implementarea Standardelor de competență profesională a cadrelor didactice
 • Mai 2017 - Membrul Comisiei Republicane pentru atestarea cadrelor didactice
 • 19-21 aprilie 2017 - Expert local, activitățile de expertiză TAIEX, completarea, revizuirea și definitivarea proiectelor de acte normative pe segmentul de evaluare și autoevaluare în învățământul general
 • Ianuarie - mai 2017 - Curriculum opțional „Educație pentru drepturile omului" (pentru pilotare), coautor, AMNESTY International
 • 31 mai - 03 iunie 2016 - Academy of Central European Schools 2015/2016 as project teacher of the international school partnership project in Senec, Slovak
 • 2013 - 2016 - Coordonatorul proiectului „Şcoala pentru viitor" în cadrul reţelei de Şcoli Asociate UNESCO
 • 2013 - 2016 - Membrul Consiliului Metodic Municipal 
 • 2011 - prezent - Formator naţional în cadrul Atelierelor didactice naţionale al AGIRoMd 
 • 2010-2012/2015 - Coordonatorul proiectului Internațional ACES (Academia Școlilor Central - Europene la iniţiativa Fundaţiei ERSTE, coordonat de către Centrul Intercultural de la Viena)2007 - 2017 - Membrul Clubului olimpicilor, DGETS

Stagii de formare continuă:

 • Octombrie 2019 - Cursuri de formare continuă „Management educațional", IŞE
 • Februarie - mai 2017 - „How to inspire all teachers by citizenship and human rights education: The specifics of adult education", Joint Program of the European Union and the Council of Europe Promoting Human Rights Education and Democratic Citizenship in Eastern Partnership countries
 • 04-06 aprilie 2016 - Cursuri de formare la specialitatea „Tehnologii informaționale", Centrul Tehnologiilor Informaționale și Comunicaționale în Educație
 • 2010 - Cursuri de formare continuă „Management educaţional", U.P.S. „I. Creangă"

Publicații: 

2019

 • Curriculum pentru educaţie timpurie, (coordonator național), MECC
 • Educație pentru drepturile omului, caietul elevului, Editura Gunivas (coautor)
 • Repere disciplinare și transdisciplinare ale formării la elevi a comportamentului orientat spre asigurarea securității personale în contextul curriculumului pentru învățământul primar. În: Materialele conferinței republicane a cadrelor didactice, 1-2 martie 2019. Vol. I
 • Formarea comportamentului orientat spre asigurarea securității personale la elevii claselor primare. Coordonate legale și coordonate curriculare. În: Revistă de științe socioumane, nr. 1 (41), 2019, UPS „Ion Creangă" din Chișinău.
 • Educație pentru drepturile omului, ghidul învățătorului, Editura Gunivas (coautor)
 • Standarde de învăţare şi dezvoltare a copilului de la naştere până la 7 ani: (varianta revăzută/dezvoltată), (coordonator național), MECC

2018

 • Considerații epistemologice asupra securității personale. Delimitarea educației  pentru securitate personală ca obiect epistemic", Revista științifică nr. 3 (14) 2018 „Acta et commentationes Științe ale educației", UST
 • Învățământ primar, Curriculum Național (coordonator național), MECC
 • Ghid de implementare a curriculumului pentru învățământul primar, (coordonator național), MECC
 • Educație pentru societate (coordonator național), MECC
 • Гражданское воспитание (V-IX классы), Curriculum Național (coordonator național), MECC
 • Metodologia de evaluare prin descriptori la disciplina Educație pentru societate, clasele V și X, (coordonator național), MECC
 • Curriculum pentru disciplina opțională „Educație pentru drepturile omului", aprobat CNC, ordinul MECC nr. 792 din 25 mai 2018, coautor

2016

 • „Testarea națională la limba română", clasa a IV-a, coautor
 • „Ghidul de implementare a Curriculumului la matematică în clasele I-IV", coautor
 • Curriculum școlar, clasele I-IV, Ministerul Educației, coautor
 • Membrul echipei de creație a Revistei științifico-metodice „Învățătorul modern"
 • ,,Ghidul dirigintelui, clasa a II-a", Editura „Cartier", coautor
 •  „Educaţie familială. Strategii de informare / pregătire a părinţilor pentru funcţia lor educativă", coautor
 • „Problemele educaţiei - imperative ale timpului", revista „Univers pedagogic", nr. 1
 • „Ghid pentru perfecţionarea modalităţilor de evaluare iniţială a copiilor", coautor

Proiecte:

 • 2009-2015 - Autorul și coordonatorul „Conferinței Internaționale a Micilor Cercetători", edițiile I-VII

Limbi cunoscute:

 • Română - limbă maternă
 • Franceza - elementar
 • Rusă - avansat