• Prima
 • /
 • Procesul decizional
 • /
 • Proiectul Strategiei de dezvoltare a comerțului interior în municipiul Chișinău „Comerț - 2030"
Inițierea elaborării proiectului

Proiectul Strategiei de dezvoltare a comerțului interior în municipiul Chișinău „Comerț - 2030"

Data publicării: 07.04.2023 08:00

Direcția generală economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chișinău inițiază elaborarea proiectului Strategiei de dezvoltare a comerțului interior în municipiul Chișinău „Comerț 2023 - 2030".

Scopul proiectului este stabilirea direcțiilor prioritare de dezvoltare și orientare socială a comerțului interior în vederea unei abordări sistemice a procesului de implementare a politicilor publice aferente activității de comerț, aprobarea cadrului strategic pe termen mediu pentru dezvoltarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor pe teritoriul mun. Chișinău, sporirea competitivității produselor și serviciilor plasate pe piață, îmbunătățirea infrastructurii comerciale în teritoriu, modernizarea formelor de distribuție/comercializare a produselor/serviciilor plasate pe piață, satisfacerea necesităților consumatorilor. 

Necesitatea elaborării proiectului este stabilirea unor proceduri clare și transparente ale activităților de comerț cu produse alimentare, nealimentare și de prestări de servicii conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM - 2) și nomenclatorului unităților comerciale în perspectiva anilor 2023-2030, inclusiv prevederi pentru protejarea de către stat a mediului de afaceri și persoanelor în calitatea lor de consumatori și transpunerea  Directivelor Parlamentului European în domeniu, astfel contribuind relevabil la atingerea obiectivelor de protecție și îmbunătățire a calității vieții.

Proiectul  Strategiei de dezvoltare a comerțului interior în municipiul Chișinău „Comerț - 2030" va fi elaborat în conformitate cu legislația în vigoare:

 • Legea nr. 112/2014 privind aprobarea Acordului de Asociere RM –UE;
 • Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior;
 • Legea nr. 181/2014 privind finanţele publice şi responsabilitatea bugetar-fiscale;
 • Legea nr. 136/2016 privind statutul municipiului Chișinău;
 • Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 82/2006 cu privire la elaborarea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu şi a proiectului de buget;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 176/2011 cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a programelor de dezvoltare strategică ale autorităţilor administraţiei publice centraleHotărîrea Guvernului nr. 561/2015 cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare a asistenței externe acordate Republicii Moldova de organizațiile internaționale și țările donatoare;
 • Strategia de dezvoltare teritorială a municipiului Chișinău, Planul de amenajare (http://chisinau.md/category.php?l=ro&idc=767&t=/Planul-Urbanistic/General);
 • Proiectul Strategiei pentru dezvoltarea durabilă socio-economică a spațiului urban: Etapa I – analiza completă în contextul dezvoltării teritoriului (https://www.dgaurf.md/strategia-de-dezvoltare-2);
 • Proiectul Strategiei de dezvoltare socio-economică și spațială durabilă etapa II: justificarea tehnică și conceptul planului regional de amenajare a teritoriului a municipiului Chișinău (https://www.dgaurf.md/strategia-de-dezvoltare-2);  
 • Conceptul privind desfășurarea comerțului ambulant stradal în or. Chișinău, aprobat prin Decizia CMC 12/1 din 23.07.2020;
 • Alte acte normativ-juridice ale APC și APL aplicabile pentru elaborarea unor asemenea documente de programare strategică.

 

Propunerile și recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat pot fi expediate în adresa Direcției generale economie, comerț și turism a CMC (str. Columna, 106, e-mail:  dgect@cmc.md,  dc@pmc.md), până la  data de 28.04.2023.

Persoana responsabilă: Valentina Constantinov, șef adjuct al Direcției generale economie, comerț și turism a CMC. Tel: (022) 22-61-64.

 

Date persoana de contact
Nume, prenume: Valentina Constantinov
Subdiviziunea: Direcţia generală economie, comerț și turism
Funcția: Șef adjunct
Telefon de contact: (022) 22-61-64
Email: dc@pmc.md
Email 2: dgect@cmc.md